Vastuullisuus

Olemme mukana rakentamassa reilua työelämää ja turvaamassa suomalaisen yhteiskunnan toimintaa. Edistämme monimuotoisen, ammattitaitoisen ja hyvinvoivan työyhteisön kehitystä, jossa kaikki voivat menestyä. Suosimme järkevää toimintaa ja valintoja, jotka tukevat kestävää kehitystä ja luonnon hyvinvointia. 

Data Group Suomalaista palvelua

Juuriaan myöten suomalainen

Data Group -ketju on sataprosenttisesti jäsenliikkeidensä omistama ketju ja kaikki jäsenliikkeet ovat suomalaisomistuksessa. Olemme rakentamassa alueellista hyvinvointia, tarjoamme työtä paikallisesti, maksamme verot Suomeen ja paikallisen ketjuliikkeemme paikkakunnalle.

Ketjuliikkeemme käyttävät myös oman paikkakuntansa yritysten palveluita ja tuotteita. Ketjuna Data Group suosii kotimaisia hankintoja myynnin ja markkinoinnin materiaaleissa, vaatetuksessa ja erilaisissa palveluissa aina kun se on mahdollista.

Edistämme ICT-palveluntarjoajana suomalaisen yhteiskunnan turvallisuutta ja tarjoamme apua poikkeusaikoina. 

Avainlippu

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt palvelullemme Avainlipun.

Ympäristö

Tavoitteenamme on pienentää toimintamme aiheuttamaa negatiivista ympäristövaikutusta ja edistää vastuullisten valintojen tekemistä.

1. Olemme vastuullisia

Olemme sitoutuneet toimimaan vastuullisesti, eettisesti ja kestävää kehitystä tukien. Kiinnitämme eritystä huomiota käyttämiemme, hankkimiemme ja myymiemme tuotteiden ja palvelujen kestävyyteen ja kierrätettävyyden. Suosimme etäpalavereita ja videoneuvotteluja, joilla voimme vähentää matkustustarvetta. Toimimme ympäristöä koskevien lakien ja säädösten mukaisesti sekä seuraamme aktiivisesti lainsäädännössä mahdollisesti tapahtuvia muutoksia. Suosimme yhteistyökumppaneita, alihankkijoita ja palveluntarjoajia, jotka toimivat arvojemme mukaisesti.

2. Suosimme paikallisuutta

Suosimme suomalaisia ja paikallisesti tuotettuja, kierrätysmateriaalista valmistettuja, ympäristö- tai energiamerkittyjä tai muuten ympäristöystävällisiä tuotteita ja palveluja.

3. Käytämme sopivia ja pitkäikäisiä tuotteita

Valitsemme ratkaisuihimme energiatehokkaita, ympäristömerkittyjä ja pitkäikäisiä tuotteita sekä palveluja. 

4. Kierrätämme ja olemme energiatehokkaita

Hyödynnämme uudelleen käyttöä, yhteiskäyttöä tai vuokrausta aina kun se on mahdollista. Edistämme aktiivisesti sähköistä asiointia ja vähennämme tulostamista. Suosimme energiataloudellisia laitteita ja palveluja. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet eli SER-jätteet toimitamme uusiokäyttöön tai paikalliseen kierrätyspisteeseen.

5. Lajittelemme jätteet

Lajittelemme jätteet paikallisten määräysten sekä toimipisteiden kiinteistöjen määräysten mukaisesti. Varastoimme vaaralliseksi luokitellut jätteet, kuten akut, turvallisesti. Luovutamme vaaralliset jätteet vain sellaisille toimijoille, joilla on lupa vaarallisten jätteiden kuljetukseen tai toimitamme ne itse paikalliseen keräyspisteeseen.

Hyvinvointi

Vahvuutemme perustuu monimuotoiseen, ammattitaitoiseen ja hyvinvoivaan työyhteisöön. 

1. Ihmiset ja yhteistyö ovat vahvuutemme

Edistämme monimuotoista, turvallista ja osallistavaa työympäristöä, jossa jokainen saa olla oma itsensä. Pyrimme saamaan aikaan mahdollisimman paljon keskustelua ja kohtaamisia joko kasvokkain tai etänä. Yhteisössämme ovat mukana tiiviisti myös asiakkaamme ja kumppanimme.

2. Osaaminen lisää työn mielekkyyttä ja mahdollistaa kehityksen

Kuuntelemme työntekijöidemme toiveita ja toteutamme niiden perusteella vuosittain yli 90 erilaista koulutustapahtumaa. Edistämme työntekijöidemme, liikkeidemme, kumppaneidemme ja asiakkaidemme yhteistyötä ja tiedonvaihtoa, jotta parhaat käytännöt ja osaaminen olisivat kaikkien hyödynnettävissä. 

3. Hyvinvointi on kaiken lähtökohta

Pyrimme lisäämään henkilöstömme tietoisuutta hyvinvoinnin merkityksestä ja tarjoamme käytännön työkaluja oman ja muiden hyvinvoinnin lisäämiseen. 

Turvallinen kumppani

Data Group -toimipisteitä on kaikkiaan 57 kpl ja niissä työskentelee 370 ICT-ammattilaista. Hyödynnämme toiminnassamme koko ketjun osaamista ja resursseja, sekä toimimme yhteistyössä alan johtavien kumppaneiden kanssa. Se lisää liikkeidemme ja asiakkaidemme taloudellista ja toiminnallista turvallisuutta. 

 

 

 

Ota yhteyttä

Hyväksyn verkkopalvelun käyttöehdot.