Vastuullisuus

Data Group on kotimainen ICT-palveluntarjoaja, joka tuottaa yrityksille ICT-ratkaisuja ympäri Suomea. Paikallisia Data Group -toimipisteitä on 61 kpl ja niissä työskentelee 370 asiantuntijaa.

Vastuullisuus on olennainen osa kaikkea toimintaamme.

 • Olemme mukana rakentamassa reilua työelämää ja turvaamassa suomalaisen yhteiskunnan toimintaa
 • Suosimme järkevää toimintaa ja valintoja, jotka tukevat kestävää kehitystä ja luonnon hyvinvointia
 • Edistämme monimuotoisen, ammattitaitoisen ja hyvinvoivan työyhteisön kehitystä, jossa kaikki voivat menestyä
 • Tietosuoja ja tietoturva ovat erittäin tärkeä osa liiketoimintaamme
 • Olemme sitoutuneet kehittämään ja käyttämään tekoälyteknologiaa vastuullisesti
 • Taloudellinen vakautemme mahdollistaa vastuullisen toiminnan ja tarjoaa asiakkaille luotettavan kumppanuuden
Data Group Suomalaista palvelua

Juuriaan myöten suomalainen

Data Group -ketju on sataprosenttisesti jäsenliikkeidensä omistama ketju ja kaikki jäsenliikkeet ovat suomalaisomistuksessa. Olemme rakentamassa alueellista hyvinvointia, tarjoamme työtä paikallisesti, maksamme verot Suomeen ja paikallisen ketjuliikkeemme paikkakunnalle.

Ketjuliikkeemme käyttävät myös oman paikkakuntansa yritysten palveluita ja tuotteita. Ketjuna Data Group suosii kotimaisia hankintoja myynnin ja markkinoinnin materiaaleissa, vaatetuksessa ja erilaisissa palveluissa aina kun se on mahdollista.

Edistämme ICT-palveluntarjoajana suomalaisen yhteiskunnan turvallisuutta ja tarjoamme apua poikkeusaikoina. 

Avainlippu

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt palvelullemme Avainlipun.

Ympäristö

Tavoitteenamme on pienentää toimintamme aiheuttamaa negatiivista ympäristövaikutusta ja edistää vastuullisten valintojen tekemistä.

1. Olemme vastuullisia

Olemme sitoutuneet toimimaan vastuullisesti, eettisesti ja kestävää kehitystä tukien. Kiinnitämme eritystä huomiota käyttämiemme, hankkimiemme ja myymiemme tuotteiden ja palvelujen kestävyyteen ja kierrätettävyyden. Suosimme etäpalavereita ja videoneuvotteluja, joilla voimme vähentää matkustustarvetta. Toimimme ympäristöä koskevien lakien ja säädösten mukaisesti sekä seuraamme aktiivisesti lainsäädännössä mahdollisesti tapahtuvia muutoksia. Suosimme yhteistyökumppaneita, alihankkijoita ja palveluntarjoajia, jotka toimivat arvojemme mukaisesti.

2. Suosimme paikallisuutta

Suosimme suomalaisia ja paikallisesti tuotettuja, kierrätysmateriaalista valmistettuja, ympäristö- tai energiamerkittyjä tai muuten ympäristöystävällisiä tuotteita ja palveluja.

3. Käytämme sopivia ja pitkäikäisiä tuotteita

Valitsemme ratkaisuihimme energiatehokkaita, ympäristömerkittyjä ja pitkäikäisiä tuotteita sekä palveluja. 

4. Kierrätämme ja olemme energiatehokkaita

Hyödynnämme uudelleen käyttöä, yhteiskäyttöä tai vuokrausta aina kun se on mahdollista. Edistämme aktiivisesti sähköistä asiointia ja vähennämme tulostamista. Suosimme energiataloudellisia laitteita ja palveluja. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet eli SER-jätteet toimitamme uusiokäyttöön tai paikalliseen kierrätyspisteeseen.

5. Lajittelemme jätteet

Lajittelemme jätteet paikallisten määräysten sekä toimipisteiden kiinteistöjen määräysten mukaisesti. Varastoimme vaaralliseksi luokitellut jätteet, kuten akut, turvallisesti. Luovutamme vaaralliset jätteet vain sellaisille toimijoille, joilla on lupa vaarallisten jätteiden kuljetukseen tai toimitamme ne itse paikalliseen keräyspisteeseen.

Vahvuutemme perustuu monimuotoiseen, ammattitaitoiseen ja hyvinvoivaan työyhteisöön. Olemme sopineet ja kirjanneet yhdessä ylös työyhteisön pelisäännöt, jotka ovat kaikkien työntekijöidemme tiedossa ja saatavilla.

Sosiaalinen vastuu

1. Ihmiset ja yhteistyö ovat vahvuutemme

Edistämme monimuotoista, turvallista ja osallistavaa työympäristöä, jossa jokainen saa olla oma itsensä. Pyrimme saamaan aikaan mahdollisimman paljon keskustelua ja kohtaamisia joko kasvokkain tai etänä. Yhteisössämme ovat mukana tiiviisti myös asiakkaamme ja kumppanimme.

2. Osaaminen lisää työn mielekkyyttä ja mahdollistaa kehityksen

Kuuntelemme työntekijöidemme toiveita ja toteutamme niiden perusteella vuosittain yli 90 erilaista koulutustapahtumaa. Edistämme työntekijöidemme, liikkeidemme, kumppaneidemme ja asiakkaidemme yhteistyötä ja tiedonvaihtoa, jotta parhaat käytännöt ja osaaminen olisivat kaikkien hyödynnettävissä. 

 • Viikoittaiset yrityksen sisäiset palaverit
 • DG-ketjun sisäiset webinaarit kaksi kertaa viikossa
 • Säännölliset live- ja etäkoulutukset
 • Työpajatapaamiset vähintään kolme kertaa vuodessa
 • Asiakastapahtumat
 • Kumppaneiden järjestämät tapahtumat

3. Henkilökunnan hyvinvointi on kaiken lähtökohta

Pyrimme lisäämään henkilöstömme tietoisuutta hyvinvoinnin merkityksestä ja tarjoamme käytännön työkaluja oman ja muiden hyvinvoinnin lisäämiseen. 

 • Hyvinvointikoulutukset ja -tapahtumat
 • Yhteiset liikunta- ja hyvinvointitavoitteet
 • Liikuntahaasteet

4. Yhteistyö

Teemme yhteistyötä paikallisten yritysten ja yhteisöjen kanssa ja avustamme hyväntekeväisyysjärjestöjä.

Taloudellinen vastuu

Olemme sitoutuneet noudattamaan kaikkia kilpailulakeja ja -säädöksiä, ja varmistamme, että työntekijämme ymmärtävät periaatteet.

Taloudellinen vakautemme mahdollistaa vastuullisen toiminnan ja tarjoaa asiakkaille luotettavan kumppanuuden.

 • Olemme toimineet ICT-alalla vuodesta 1992
 • 61 toimipistettä, 370 työntekijää
 • Liikevaihto 82 miljoonaa euroa (2023)
 • Toimimme yhteistyössä alan merkittävimpien toimijoiden kanssa

Tietosuoja

Ymmärrämme, että tietosuoja on erittäin tärkeä osa liiketoimintaamme ja keskeinen tekijä asiakkaidemme luottamuksen ylläpitämisessä. Sitoudumme toimimaan eettisesti sekä noudattamaan kaikkia sovellettavia tietosuojalakeja ja -määräyksiä, kuten EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR).

Toimimme yhteistyössä johtavien tietoturva-alan toimijoiden kanssa. Tarjoamme myös apua ja palveluita asiakkaidemme tietosuojan ja tietoturvan parantamiseksi.

 • Koulutus: Järjestämme kaikille työntekijöille vuosittain useita tietosuojakoulutuksia, jotka kattavat uusimmat tietosuojakäytännöt ja -lainsäädännön muutokset
 • Teknologiset toimenpiteet: Käytämme alan johtavia tietoturvaratkaisuja ja toimimme vastuullisesti henkilötietojen suojaamiseksi
 • Tiedotus: Pidämme asiakkaamme ajan tasalla tietosuojaan liittyvistä asioista
 • Tietosuojavastaava: Meillä on nimetty tietosuojavastaava, joka valvoo henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta ja toimii sidosryhmien yhteyshenkilönä tietosuojaa koskevissa asioissa

Tekoälyn käyttö

Tiedostamme tekoälyn käyttöön liittyvät eettiset ja tietoturvaan liittyvät riskit. Olemme sitoutuneet kehittämään ja käyttämään tekoälyteknologiaa vastuullisesti.

 • Rehellisyys ja läpinäkyvyys: Selitämme avoimesti, miten ja miksi tekoälyjärjestelmiä käytetään
 • Oikeudenmukaisuus: Varmistamme, että tekoälyjärjestelmämme eivät tuota tai ylläpidä syrjiviä käytäntöjä
 • Vastuullisuus: Olemme vastuussa käyttämiemme tekoälyjärjestelmien seurauksista ja pyrimme aktiivisesti minimoimaan negatiiviset vaikutukset

Panostamme jatkuvasti työntekijöidemme koulutukseen liittyen tekoälyn eettiseen kehitykseen ja käyttöön. Järjestämme koulutuksia ja keskusteluita, joissa käsitellään tekoälyyn liittyviä eettisiä asioita.

Tuotamme ja välitämme tekoälypalveluita, ja tavoitteenamme on varmistaa, että myös asiakkaamme osaavat hyödyntää työkaluja turvallisesti ja eettisesti.

Tulevaisuuden näkymät ja tavoitteet

Olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan toimintamme vastuullisuutta. Tässä osiossa kuvataan suuntaviivoja ja strategioita, joilla pyrimme edistämään kestävää kehitystä ja vastuullista liiketoimintaa tulevaisuudessa.

Kestävän kehityksen integrointi liiketoimintaan

Aiomme jatkossakin integroida kestävän kehityksen periaatteet toimintaamme. Tämä tarkoittaa vastuullisuustietoisuuden lisäämistä, ympäristövaikutusten huomioimista päätöksenteossa, uusiutuvien energialähteiden käytön kasvattamista ja jätteiden vähentämistä toimistossamme ja muissa tiloissamme.

Digitalisaation ja tekoälyn eettinen kehittäminen

Teknologian kehittyessä keskitymme varmistamaan, että käyttämämme tekoäly ja muut digitaaliset ratkaisut ovat eettisesti kestäviä. Tämä tarkoittaa avoimuuden lisäämistä algoritmien toiminnassa, tietosuojan parantamista ja tekoälyn käytön seurauksien arviointia.

Sidosryhmäyhteistyön syventäminen

Sidosryhmät ovat tärkeitä menestyksellemme. Pyrimme syventämään yhteistyötä asiakkaiden, toimittajien, paikallisyhteisöjen ja muiden sidosryhmien kanssa löytääksemme yhteisiä keinoja kestävän kehityksen edistämiseksi.

Henkilöstön kehitys ja hyvinvointi

Henkilöstömme on arvokkain voimavaramme. Tavoitteenamme on tukea jatkuvaa oppimista ja kehittämistä tarjoamalla koulutuksia ja kehitysmahdollisuuksia, jotka edistävät sekä henkilökohtaista että ammatillista kasvua. Samoin haluamme edistää työhyvinvointia ja varmistaa työympäristön turvallisuuden ja terveellisyyden.

Jatkuva parantaminen ja innovaatiot

Kannustamme innovatiivisuutta kaikissa toiminnoissamme. Pyrimme jatkuvasti kehittämään uusia ja tehokkaampia tapoja tehdä työtä sekä löytämään ratkaisuja, jotka auttavat meitä toimimaan vastuullisemmin.

 

 

 

Ota yhteyttä

Hyväksyn verkkopalvelun käyttöehdot.