Novias ICT-chef Johan Kempe: “Vi vill ha kunniga och lokala samarbetspartners”

Johan Kempe och Yrkeshögskolan Novia är en av DG Creatives samarbetspartners. Han anser att vi borde bli bättre på att identifiera vilka risker som finns i våra verksamheter.

Digitaliseringen har tagit enorma kliv under de senaste åren - speciellt i början av pandemin när många började jobba på distans. Diskussionen om teknik har präglat samhällsdiskussionen och lika ofta borde vi diskutera IT-säkerhet. Det anser Johan Kempe, ICT-chef på Yrkeshögskolan Novia.

– Vi har jobbat väldigt länge med DG Creative och vi började på redan under Svenska Yrkeshögskolans tid med inköp av datorer och har fortsatt med serverparker och nätverkshårdvara. DG Creative har kunnig personal som är ständigt uppdaterade kring deras produkter samt IT-säkerhet och vårt senaste samarbete kring nätfiske är ett bra exempel på hur vi tillsammans jobbar strategiskt.

Nätfisketest på personalen

Under hösten planerades den undersökning som gjordes kring nätfiske och närmare julen var Novia beredd att testa. Det arbete som DG Creative utförde hade som syfte att testa personalens benägenhet att öppna nätfiskemeddelanden och på det sättet göra personalen medveten om datasäkerhet internt.

– Mycket handlar om att förbereda och veta vilka målsättningar man har för att kunna identifiera de risker som finns. Tillsammans såg vi över hur testerna skulle formuleras och vilket innehåll det ska ha. Det har visat sig att det är betydligt lättare att gå på nätfiske som verkar komma från en person inom organisationen.

– Målsättningen med testet var ju också att få material inför vårens säkerhetsfortbildning för personalen.

– Det är inte bara själva fortbildningen som vi tar fokus på för personalens del utan också hur vi inom ICT-Service rapporterar och hanterar nätfisket. Vi fick de facto mera information än vi hade vågat hoppas på.

Viktigt att veta vad man ska skydda

Yrkeshögskolan Novia är en stor aktör inom utbildningsvärlden och behöver ständigt jobba med att skydda information. För Johan är det viktigt att kunna ha en helhetssyn vad gäller säkerhet.

– Vi ser vikten i att DG Creative finns nära till och har en lokal kännedom. Jag är övertygad om att DG Creative också kan göra mycket för småföretagare som inte har möjlighet att bygga den form av avdelning kring IT-frågor som vi på Novia har gjort.

– Man vet kanske inte heller om att man är anmälningsskyldig och vid sidan om att ett företag skall jobba säkert så kommer också nya plattformar för sociala medier in i bilden. Det här utmanar definitivt säkerheten för oss alla oberoende bransch. Därför är det viktigt att man ser över IT-säkerheten med specialister - i tid.

 

 


Här kan ni läsa mer om hur vi genomför nätfisketest:
Phishing test 

Intresserad av nätfisketest och fortbildning inom datasäkerhet:
Ta kontakt: sales@dgcreative.fi

 

Läs även dessa referenser

Novias ICT-chef Johan Kempe: “Vi vill ha kunniga och lokala samarbetspartners”

Läs mer
RogerSödö

Vi uppskattar kunskapsbredden

Läs mer

Det är alltid någon som svarar när man behöver hjälp

Läs mer

Häggman: Vi uppskattar sakkunskapen och bredden hos DG Creative

Läs mer

Jbb:s IT-utvecklingschef Johan Rönnqvist: Det finns ett djupt förtroende mellan oss

Läs mer

Kontakta oss

Jag godkänner onlinetjänstens användarvillkor.