Jbb:s IT-utvecklingschef Johan Rönnqvist: Det finns ett djupt förtroende mellan oss

Jakobstads Bokföringsbyrå grundades 1964 och har idag ca 800 kunder som representerar både små och medelstora företag inom många branscher. Bolaget har numera dryga 30 medarbetare och har kontor både i Jakobstad och i Nykarleby. En föränderlig och mera osäker värld kräver också sitt när det kommer till IT-säkerhet för ett bolag som Jbb. De har sedan början på 90-talet samarbetat med DG Creative kring just de frågorna. 

IT-säkerheten är jätteviktig i vår bransch, vi förvaltar ett förtroende, säger Jbb:s IT-utvecklingschef Johan Rönnqvist. Ur verksamhetens synvinkel är datasäkerheten viktig: när den fungerar så löper processerna också. 

Finland och världen upplever nu ett osäkert säkerhetsläge, som också är ett informationskrig på många sätt, vilket givetvis också påverkar IT-säkerheten för alla branscher och företag. För Jbb:s del har man jobbat i flera år för att ge trygga tjänster för kunderna. 

Alla som använder digitala system är sårbara och vi gör allt vad vi kan - framförallt med att kontinuerligt förbättra de interna processerna. Medarbetarna är otroligt duktiga, de har till exempel lärt sig att fråga upp om ett mail verkar misstänkt. Jbb har en öppen intern atmosfär. Allt är tillåtet att fråga, säger Rönnqvist. 

Samarbetet med DG Creative går långt tillbaka i tiden. 
-    Det är frågan om en långvarig kundrelation, säger Rönnqvist.  Vi planerar och genomför förbättringar tillsammans. Nu senast förbättrade vi IT-säkerheten genom att investera i en ny brandvägg.

DG Creative har hand om säkerhetskopieringen av både datan på filservern samt Microsoft 365, vilket avsevärt underlättar för Jbb. Johan är nöjd med att DG Creative har en låg personalomsättning eftersom det bidrar till effektiva tjänster och en kontinuitet i samarbetet.

-    På så sätt kan vi fokusera på kunderna och våra kärnområden. DG Creative erbjuder personlig service och då är det är en styrka att personalen är den samma.

-    Tillsammans med DG Creative jobbar vi i en ständig växelverkan, säger Rönnqvist. Våra kompetenser kompletterar varandra och det är ett “win-win” samarbete. Det finns ett djupt förtroende mellan oss, och det förvaltar vi väl.
 

Läs även dessa referenser

Novias ICT-chef Johan Kempe: “Vi vill ha kunniga och lokala samarbetspartners”

Läs mer
RogerSödö

Vi uppskattar kunskapsbredden

Läs mer

Det är alltid någon som svarar när man behöver hjälp

Läs mer

Häggman: Vi uppskattar sakkunskapen och bredden hos DG Creative

Läs mer

Jbb:s IT-utvecklingschef Johan Rönnqvist: Det finns ett djupt förtroende mellan oss

Läs mer

Kontakta oss

Jag godkänner onlinetjänstens användarvillkor.