Personalutbildning inom Datasäkerhet

Fortbilda personalen inom Cybersäkerhet och förstärk ert skydd mot dataintrång.

I dagens digitala värld är det av största vikt att höja medvetenheten inom cybersäkerhet. En organisations medarbetare bedriver den dagliga verksamheten, men de är också de som är mest utsatta för s.k. social engineering försök. Social engineering är ett samlingsnamn för olika metoder att manipulera personer att avslöja konfidentiell information. Att höja medvetenheten inom cybersäkerhet är därför en nödvändig investering för varje organisation.

För att uppnå en bra säkerhetsmedvetenhet krävs kontinuerliga tester och utbildningar för personalen. Ta kontakt med oss så kan vi gå igenom vilka typer av övningar och fortbildningar som skulle passa er.

 

Kontakta Joel för mer information:

Joel Sjöblom
VD 
+358 50 430 3602
joel.sjoblom@dgcreative.fi

 

Läs även dessa guider

Microsoft Azure

Läs mer

Microsoft 365

Läs mer

Personalutbildning inom Datasäkerhet

Läs mer

Kontakta oss

Jag godkänner onlinetjänstens användarvillkor.