Visste du?

Data Group betjänar kunder i hela landet.

Visste du?

Data Group -medlemsföretag finns överallt i Finland. Vi är 370 IT-experter, som betjänar dig lokalt.

Hitta den närmaste Data Group -anstalt

Rekommendera

Vi erbjuder konsultering, med vars hjälp EU:s dataskyddsförordnings (GDPR) krav och krångligheter fås i ordning på ett enkelt sätt.

EU:s dataskyddsförordning börjar tillämpas fullt ut 25.5.2018. Som bäst är på  gång en övergångsperiod under vilken företag skall förändra sin verksamhet enligt förordningen.

GDPR-nycklar i – vår lösning innehåller följande delar:

Kartläggning av nuläget

  • företagets nulägesbeskrivning
  • nivån på dataskyddet
  • förordningens krav på företaget

Bedömnig och klarläggningsarbete

  • värdering av risker
  • skapanbde av utvecklingsförslag
  • skapande av nödvändiga instruktioner och dokument

Förverkligande och slutförandea

  • genomgång av situationen
  • genomgång av material och överlåtande
  • hantering av utvecklingsförslag och organisering av förverkligande

lösningen kan utökas med utbildning av personal och olika tekniska åtgärder enligt behov. En basteknisk konsultering för att utröna nödvändiga förändringar ingår i grundpaketet.

Jag vill ha en offert på en GDPR-lösning

Visste du?

Data Group betjänar kunder i hela landet.

Visste du?

Data Group -medlemsföretag finns överallt i Finland. Vi är 370 IT-experter, som betjänar dig lokalt.

Hitta den närmaste Data Group -anstalt

Rekommendera