Phishing test

Enligt undersökningar är mailen fortfarande den absolut största attackytan hos organisationer. Vi använder avancerade tekniska lösningar för att förhindra social engineering försök, men trots det kan ett skadligt mail slinka igenom, och då behöver slutanvändaren vara på sin vakt.

Fortbildning inom social engineering har visat sig vara ett av de effektivaste sätten att öka säkerhetsnivån för organisationer. Vi tar det ett steg längre, och prövar i tysthet användarna innan fortbildningen. Det för att i all välmening testa riskbenägenheten. Efter testet anonymiserar vi vårt resultat, och håller fortbildning inom social engineering. 

Allt med målsättningen att höja datasäkerhetsnivån hos våra kunder.

För mer information, kontakta oss på sales@dgcreative.fi
 

Här kan ni läsa mer om hur vi hjälpte Yrkeshögskolan Novia med att höja sin datasäkerhetsmedvetenhet:
Novias ICT-chef Johan Kempe: “Vi vill ha kunniga och lokala samarbetspartners”

Kontakta oss

Jag godkänner onlinetjänstens användarvillkor.