Manged Microsoft 365

Överlåt ansvaret för er Microsoft 365 hantering till oss, och fokusera på att utveckla er verksamhet.

Genom att outsourca ansvaret över hanteringen av er M365 tar vi över all licenshantering, tilldela rättigheter och om ni önskar även slutanvändarsupport. Allt för att ni inte ska behöva behärska alla de senaste funktionerna i M365.

I tjänsten ingår även att vi aktivt jobbar med att upprätthålla en hög säkerhet på er M365-miljö, och på så sätt preventivt jobbar för att ska kunna jobba säkert.

MA

Kontakta oss

Jag godkänner onlinetjänstens användarvillkor.