Enhetshantering

Många organisationer saknar idag en överblick över vilka enheter som finns inom organisationen. Det utgör dels en säkerhetsrisk, samtidigt som mycket arbete som kunde skötas centralt och automatiserat, fortfarande sköts manuellt.

Med vår hjälp kan ni undvika onödiga inköp, eftersom vi kan spåra outnyttjade resurser inom organisationen. Vi kan också hjälpa er hantera alla era IT-enheter, övervaka leasingkontrakt, sköta patching centralt, och mycket mer.

Vi har Asset Management lösningar för både arbetsstationer och mobila enheter.

 

Kontakta Mårten för mer information:

DG Creative MA

Mårten Andtbacka 
IT-Konsult
+358 50 537 6056
marten.andtbacka@dgcreative.fi

Kontakta oss

Jag godkänner onlinetjänstens användarvillkor.