DG Maintenance Service

DG Maintenance Service implementerar företagets underhållslösningar kostnadseffektivt och genom att utveckla företagets verksamhet

Underhållstjänsten gör att företagets anställda kan fokusera på viktigt arbete. Underhållstjänsten är skräddarsydd till rätt nivå enligt ditt företags hårdvarumiljö och behov.

Ett företagsspecifikt underhållsavtal omfattar till exempel följande uppgifter: installationer, uppgraderingar, inspektioner, övervakning, rapportering, säkerhetskopiering, dokumentation, säkerhet, utbildning och utveckling.

Vår verksamhet är folkcentrerad och transaktioner sker alltid personligen med en lokal expert.

Meddelanden eller telefonen besvaras inte av robotar utan av riktiga människor som är lättåtkomliga.

Lokala tjänsteleverantörer anpassar sig enkelt och det är enkelt och enkelt att göra affärer med en bekant expert. De känner till företagets behov och vill tillföra värde till företagets IT-lösningar. Det är ett samarbete som resulterar i att företaget känner att det fattar bra beslut med hjälp av en expert.

Kolla också in vårt servicepaket, som tillhandahåller all nödvändig IT-utrustning och tjänster för effektivt arbete till en månadsavgift.

DG Maintenance Service

  • Arbetsstationer och servrar är alltid uppdaterade
  • Förutse problem och behov
  • Snabbt svar på möjliga felsituationer
  • Minskar underhållskostnader för hårdvara

Kontakta oss

Jag godkänner onlinetjänstens användarvillkor.