DG Virtual Server

DG Virtual Server befriar dig från underhåll av serverutrustning och pågående investeringar i hårdvara, system och kunskap.

DG Virtual Server är ett alternativ till en traditionell server. Det frigör serverutrustning från underhåll och pågående investeringar i hårdvaruutrymme, system och expertis. Beroende på kundens val och operativsystembehov finns antingen Windows- eller Linux-servrar tillgängliga.

Den virtuella servern passar till exempel e-post, fil, webbsida, intranät, multimedia och applikationsservrar.

Beräknade kostnader

Den virtuella servern kräver ingen hårdvaruinvestering och kräver inga speciella IT-färdigheter från användaren. Kunden behöver inte oroa sig för maskin- och programvaruunderhåll. Den virtuella servern är flexibel beroende på förändrade behov. Plattformen är en Windows- eller Linux-miljö.

DG Virtual Server

  • Plats oberoende
  • Helst skalbar
  • Lätt att budgetera
  • Enkelt underhåll
  • Krypterad anslutning
  • Förvaltningsportal

Kontakta oss

Jag godkänner onlinetjänstens användarvillkor.