DG Säkerhetskopiering

Microsoft 365 -varmuuskopiointi

Automatiska och tidsbestämda säkerhetskopieringslösningar för alla hårdvaru- och systemenheter

Vår tjänst säkerställer att information som är viktig för ditt företags verksamhet lagras. I händelse av ett eventuellt misslyckande eller en olycka kommer du snabbt tillbaka till ditt normala schema, eftersom vi återställer de verifierade uppgifterna för att ersätta förstörda data.

Flexibel service efter behov och driftsmiljö

DG Säkerhetskopiering väljs och implementeras enligt kundens behov och driftsmiljö. Tjänsten tillhandahåller automatiska och tidsbestämda säkerhetskopieringslösningar för alla vanliga hårdvaru- och systemenheter. Säkerhetskopior tas automatiskt från all data som avtalats med kunden och säkerhetskopieras under den överenskomna tiden.

Säkerhetskopiering av Office 365, varför är datasäkerhet viktigt?

Microsoft O365 tillhandahåller inte sin egen säkerhetskopia, bara under en begränsad tid i papperskorgen och versionshistoriken. Detta kan utgöra säkerhetsrisker. Data kan gå förlorade på grund av till exempel användarfel, utpressning av skadlig programvara eller serviceavbrott. Det är viktigt att förstörda e-postmeddelanden eller viktiga förlorade data lätt kan återställas.

Kontakta oss

Jag godkänner onlinetjänstens användarvillkor.