DG Copilot 365

Microsoft 365 Copilot är ett AI-verktyg som accelererar användarnas arbete genom att erbjuda ett chattfönster, genom vilket AI kan uppmanas att söka information eller utföra uppgifter i Microsoft 365-applikationer. 

AI är bara så bra som den information den hittar. Därför är det viktigt att investera i informationshantering redan före implementering, för att få ut så mycket som möjligt av det nya verktyget och för att dess användning ska vara säker.

Din organisation kan vara redo att implementera Copilot om

  • informationen är lagrad på Microsoft 365-plattformen
  • det finns tydliga rutiner för lagring och användning av information
  • nivån på datasäkerhet och användarrättigheter har säkerställts

Då kan AI säkert utnyttja all den information som är relaterad till er organisations verksamhet och rutiner.

Säker användning av Copilots fördelar

Vi erbjuder hjälp med en kontrollerad implementering av Copilot, så att användarna kan utnyttja AI:s möjligheter på ett mångsidigt och säkert sätt.

Datasäkerhet

Användarens Copilot får tillgång till all information i Microsoft 365-tjänsten som användaren har rättigheter till. Vi hjälper till att säkerställa en säker hantering av Copilot, samt att gå igenom alla nödvändiga datasäkerhetsfrågor före implementering.

Tillgänglighet och korrekthet av information

För att Copilot ska ha tillgång till så omfattande och aktuell information som möjligt, är det bra om företaget har spelregler för vad som lagras och var. Vi hjälper ditt företag att skapa en fungerande informationshanteringsstrategi och riktlinjer, så att AI kan fungera effektivt och tillförlitligt.

Implementering och utnyttjande Vi hjälper till att identifiera uppgifter där AI kan ge mervärde till företaget och dess anställda. Vi erbjuder också ett utbildningsprogram som hjälper personalen att bättre utnyttja möjligheterna med Copilot.

Kontinuerlig utveckling Vi säkerställer att hela IT-lösningen tjänar ert företag nu och i framtiden.

Boka en demonstration

 

 

Microsoft 365 Copilot

DG Copilot 365-tjänst

  • Datasäkerhet - Vi hjälper till att säkerställa en säker användning av Copilot.
  • Tillgänglighet och korrekthet av information - Vi skapar tillsammans med er en informationshanteringsstrategi och riktlinjer, så att AI kan fungera effektivt och tillförlitligt.
  • Implementering och utnyttjande - Vi hjälper till att identifiera uppgifter där AI kan ge mervärde till företaget och dess anställda.
  • Kontinuerlig utveckling - Vi säkerställer att hela IT-lösningen tjänar ert företag nu och i framtiden.

Kontakta oss

Jag godkänner onlinetjänstens användarvillkor.