ICT-tjänster

Vi erbjuder alla ICT-tjänster och utrustning som passar ditt företags verksamhet till ett månadspris. Här kan du se våra tjänster, som du kan köpa individuellt eller inkludera som en del av ditt företags totallösning.

DG PalveluPaketti

Tjänster

Här kan du se våra tjänster, som du kan köpa individuellt eller inkludera som en del av ditt företags totallösning.

IT-Support

Informationsarbete

DG Copilot 365Riksomfattande
DG Info displayRiksomfattande
DG Microsoft 365Riksomfattande

IT-infra

DG DomänRiksomfattande
DG WebbhotellRiksomfattande
DG Virtual ServerRiksomfattande
DG Trådlöst nätverkRiksomfattande

Utveckling och administration

DG DatorunderhållRiksomfattande
DG Maintenance ServiceRiksomfattande

Kontakta oss

Jag godkänner onlinetjänstens användarvillkor.