ICT-tjänster

Vi erbjuder alla ICT-tjänster och utrustning som passar ditt företags verksamhet till ett månadspris. Här kan du se våra tjänster, som du kan köpa individuellt eller inkludera som en del av ditt företags totallösning.

DG PalveluPaketti

Tjänster

Här kan du se våra tjänster, som du kan köpa individuellt eller inkludera som en del av ditt företags totallösning.

Informationsarbete

DG Copilot 365Riksomfattande
DG Info displayRiksomfattande
DG Microsoft 365Riksomfattande

Datasäkerhet

DG Skyddad e-postRiksomfattande
DG DataskyddRiksomfattande

IT-infra

DG DomänRiksomfattande
DG WebbhotellRiksomfattande
DG Virtual ServerRiksomfattande

Utveckling och administration

DG DatorunderhållRiksomfattande

Kontakta oss

Jag godkänner onlinetjänstens användarvillkor.