Lönar det sig för företaget att skaffa en egen server eller en molntjänst?

Servrarna fungerar som ett centraliserat lagringsställe för företagets all programvara och all data.

Serverlösningar kan förverkligas med en egen server, molntjänster och oftast som en passlig kombination av dessa. Vart efter att serversystemens teknologi och förverkligandesätt har utvecklats har också användningen av en egen serverlösning fört med sig nya möjligheter och kostnadsinbesparingar. Även mindre företag kan använda nya teknologier på ett kostnadseffektivt sätt. Det lönar sig att utreda hurudana lösningar som du skulle ha mest nytta av i din affärsverksamhet.

En hurudan serverlösning stöder affärsverksamheten?

Nya sätt att arbeta har fört med sig en ändring vad gäller användning av applikationer och information. Arbetstagaren måste ha en garanterad access till applikationerna oberoende av tid och plats och IT-avdelningen måste kunna sköta om alla uppdateringar och allt underhåll så att arbetet kan utföras utan avbrott och dessutom datasäkert.

I molntjänsten finns alla applikationer och data på tjänsteleverantörens server och företaget betalar oftast bara för användningen av tjänsten. Nuförtiden gör man också företagets egna serverlösningar till en ”egen” molntjänst som används endast av företaget själv.

Upprätthållandet av en sådan serverlösning är klokt att utkontraktera till en kompanjon och härmed betalar företaget endast för användningen och egna resurser behöver inte läggas på tekniskt upprätthållande. Alla funktioner kan skräddarsys enligt företagets egna villkor och dataskyddet, säkerhetskopieringen, uppdateringarna samt upprätthållandet sker i bakgrunden.

Det är klokt att fundera på varje applikation och data skilt hur de används och lagras. Till exempel då användaren skapar ett projekt, vart lönar det sig att spara det så att det är:

  • tillgängligt för de rätta personerna
  • automatiskt säkerhetskopierat
  • datasäkert och kostnadseffektivt att sparas på platsen i fråga

I praktiken måste man alltså modellera på vilka alla ställen uppstår det data, hur och hur mycket, för vilket ändamål ska det sparas samt hur och vart data ska överföras. På basen av det här bestäms sedan var respektive data är klokt att hantera och spara samt hur data ska skyddas.

Datasäkerhet och möjliga risker

Dataskyddet är viktigt då den rätta lösningen ska väljas. Man bör fundera på följande:

  • Vem sköter om och ansvarar för upprätthållandet och dataskyddandet av tjänsten?
  • Hur återgår man från en avvikande situation?
  • Hur kan du ta över kontrollen av data då situationen kräver det?
  • Vad händer om data i molntjänsten inte är tillgängliga eller försvinner på grund av egna eller tjänsteleverantörens orsaker?
  • Hur påverkas affärsverksamheten, ryktet och marknadspositionen om datan mitt i allt inte är tillgängligt?
  • Kan man byta tjänsteleverantör ifall exempelvis kostnaderna för molntjänsten blir för hög?

Kostnader

En nyckelfråga i jämförelsen är också: hur mycket kostar det?

molntjänsten är inte automatiskt den billigaste och effektivaste lösningen. För bastjänsterna såsom e-posten är molntjänsten oftast en smart lösning medan för vissa andra fall är molntjänsten till och med tre gånger så dyrt då allting räknas ihop. Det är orsaken till att man oftast bestämmer sig för en kombination av molntjänst och en egen server.

Vilken lösning skulle vara bäst för ditt företag?

Här kan du boka en gratis utredning där vi tillsammans ser hur vi kan skapa en lösning för er verksamhet.

Vi förverkligar lämpliga lösningar för finländska företag i samarbete med Dell. Vi är en Dell Platinum-kompanjon.

 

 

Läs också dessa artiklar

Microsoft 365 Copilot - Vanliga frågor

Läs mer

Säkra bra inomhusluft på arbetsplatser och skolor

Läs mer

Microsoft 365 Copilot - Nytt AI-assistent för arbete

Läs mer

Hur förbereder man sig för exceptionella situationer?

Läs mer

Kontakta oss

Jag godkänner onlinetjänstens användarvillkor.