Salasanojen hallinta parantaa tietoturvaa

En centraliserad administration av lösenord stärker dataskydd

Hur administreras lösenord i ert företag?

Finns personalens privata lösenord och företagets gemensamma lösenord, exempelvis internetlösenorden, sparade i browsern, i en delad excel-tabell eller på kom-ihåg-lappar? Det är inte bra.

Verizons undersökning om dataintrång visar att till och med 61 % av dataintrången gjorda ifjol var kopplade till lösenord. Lösenordet kan vara för svagt eller adminstrationen av dem är bristfällig, vilket direkt speglar sig i företagets dataskydd.

Utvecklingschefen för Altacoms affärsverksamhet Tero Nieminen och tekniska ingenjören Tanel Jevstignejev berättar att en centraliserad administration av lösenord har väckt stort intresse i företagen de senaste åren.

– En fördel med en centraliserad administration av lösenord är att användaren kommer åt sina lösenord på ett säkert sätt från all utrustning, allt från mobilen till laptopen och vid varje arbetspunkt. En centralisering av lösenorden för med sig effektivitet och enkelhet i jobbet, konstaterar Nieminen.

Det finns olika lösningar för administrationen av lösenord.

N-able Passportal är en användarvänlig programvara som erbjuder en dynamisk, centraliserad administration av lösenord för företagets olika behov. Ibruktagningen av den förbättrar företagets dataskydd avsevärt och underlättar adminstrationen av lösenord i vardagen. I Passportalen finns lösenorden på ett centraliserat, säkert ställe. Invecklade och tillräckligt starka lösenord behöver man inte komma ihåg själv, programmet kommer ihåg det åt en. Med hjälp av det kan man också använda sig av autofill-funktionen. I Passportalen är data krypterat och efter en säker flerstegsautentisering kommer man åt att använda lösenorden.

Förderlarna med centraliserad administration av lösenord syns inte bara i personalens egna privata lösenord utan även i de gemensamma lösenorden. I många företag uppstår problem med lösenord då någon slutar på företaget. Om lösenorden inte administreras centraliserat är det svårt att vilka gemensamma lösenord som arbetstagaren har haft i bruk.

– I värsta fall får man inte reda på det och om inte lösenorden byts ut kan den före detta arbetstagaren ha access till företagets innersta datamiljö eller till de verktyg som används ännu efter många år, konstaterar Nieminen och Jevstignejev.

Då arbetstagaren slutar på företaget så märker företagets huvudanvändare eller tjänsteleverantören i att användaren i fråga är borttagen. Systemet skapar automatiskt en rapport över vilka lösenord användaren hade och märker ut de som måste bytas ut så att datasäkerhetsrisken fås bort. Programmet för också en logg över vem som har editerat lösenord och när.

 

 

Läs också dessa artiklar

Microsoft 365 Copilot - Vanliga frågor

Läs mer

Säkra bra inomhusluft på arbetsplatser och skolor

Läs mer

Microsoft 365 Copilot - Nytt AI-assistent för arbete

Läs mer

Hur förbereder man sig för exceptionella situationer?

Läs mer

Kontakta oss

Jag godkänner onlinetjänstens användarvillkor.