Datan määrä kasvaa yrityksissä

Datamängden i företagen växer snabbt - Se till att lagra data klokt

En del av den ökade datamängden beror på digitaliseringen. En betydligare ökning av datamängden orsakas ändå av så kallad ostrukturerad data som märkbart höjer företagets kostnader för datalagring. Ostrukturerad data är sådan data som inte kan administreras eller hittas enkelt.

  • 15 % av företagens lagrade data är kritisk data som är uppordnad.
  • 33 % av datan är irrevelant ostrukturerad data. Hit hör till exempel filer som sparats flera gånger på olika ställen, screen shottar, videor och olika versioner av dokument, vars sparande kontinuerligt förorsakar onödiga kostnader
  • 52 prosenttia består av mörk ostrukturerad data som inte kan kontrolleras av företagets ledning och som utgör risker för datasäkerheten. Sådan här data är till exempel data kopplat till GDPR såsom personuppgifter, affärshemligheter, rapporter och andra interna dokument som har sparats slumpmässigt och rättigheterna för dessa är inte definierade på rätt sätt.

Hur inverkar den ostrukturerade datan på kostnaderna?

Jari Nykänen på Fujitsu ser i sitt dagliga arbete de problemområden som företagen har med sina lösningar för datalagring.

– Ett typiskt exempel är att bara 15 % av företagets data kontrolleras och resten orsakar onödiga kostnader samt utgör ett betydande hot mot datasäkerheten.

Ett exempel från ett finländskt företag:

  • 35 terabyte ostrukturerad data
  • Årlig kostnad för datalagring 2500 € / terabyte
  • Företagets uppskattade ökning av datamängden 10 % / år
  • På fem år dubbleras kostnaden för datalagring om man inte gör något åt saken. Om man får bort hälften av den ostrukturerade datan för företaget i fråga så skulle kostnaderna minska med 15 %. Om man inte gör någonting så sväller kostnaderna och riskerna kumulativt från år till år, berättar Nykänen.

Utredning över problemområden med datalagring

Kvaliteten på företagets datalagring kan undersökas med en specialiserad programvara såsom exempelvis Veritas Data Insight. Programvaran följer med under en månads tid hurudan data som lagras i företaget och hur den analyseras. Konsulten gör slutligen en åskådlig rapport av resultaten.

De första inbesparingarna görs genast då man kan ta bort data som sparats många gånger. Utöver det här får man veta hurudant skydd de viktigaste datan behöver och man kan rationalisera datans gång i företaget. Utredningen utgör en investering på några tusen euro för företaget.

Fråga efter mera information! Fujitsu och Data Group erbjuder tjänsten i samarbete med Veritas.

Ta Kontakt

 

 

 

Läs också dessa artiklar

Microsoft 365 Copilot - Vanliga frågor

Läs mer

Säkra bra inomhusluft på arbetsplatser och skolor

Läs mer

Microsoft 365 Copilot - Nytt AI-assistent för arbete

Läs mer

Hur förbereder man sig för exceptionella situationer?

Läs mer

Kontakta oss

Jag godkänner onlinetjänstens användarvillkor.