Säkert arbete på flera ställen flexibelt utan gränser

Den snabba förändring som har skett i den globala pandemin, inklusive distansarbete har varit en huvudvärk för företag när det gäller flexibla och säkra kommunikationsnätverk. Data Group tillhandahåller en allomfattande och heltäckande tjänst i samarbete med Hewlett Packard Enterprise och med Aruba för att göra arbetet okomplicerat och möjligt var som helst, när som helst.

Oavsett bransch, är det viktigt för ett företag att ombesörja att anställda har möjligheter till ett trevligt arbete med flexibel arbetstid, oavsett plats. Om arbetsytan är som traditionellt i företagets lokaler, på vägen eller i ett hemmakontor (i Finland eller utomlands), måste säkerheten vara hög och anställda ska ha tillgång till företagets informationssystem. Under de senaste åren har antalet enheter, användning och möjligheter utvecklats och vi står ständigt inför nya utmaningar.

– Modernt arbete innebär att kontorsmiljön är ansträngd visavi tillgängliga platser och för medarbetaren är det viktigt att skapa samma driftsförhållanden oavsett plats. Vår Mikrobranch - lösning möjliggör att dina behov gällande säkerhetskrav och en tillfredsställande arbetsmiljö uppfylls, Hewlett Packard Enterprise partner affärschef Emmi Nulpponen säger.

Nätverkslösningar genomförda med traditionella metoder innebär konfigurationer blir fixerad, oförmögen att skala när miljön och behoven förändras. Data Group säljer HPE:s och Aruba:s lösningscentrerade molnbaserade tjänster som skapar en säkra anslutningar mellan arbetsstationer och företagets informationssystem. Data Group -tjänsten kan också användas för att förutse den servicenivån som användaren behöver.

– Modernt mångplatsarbete måste vara skalbar, dvs den måste vara snabb, expanderbar eller koncentrera på ett för användaren flexibelt sätt samt efter företagets behov. På ett ögonblick kan alla flytta till distansarbete eller alternativt samla alltsammans till gemensamma arbetsytor.

I ett nätverk i en Aruba-omgivning är terminalerna autentiserade, profilerade och ansluts automatiskt till rätt nätverk samt till rätt användarroll. Användarna får alltid ta emot samma åtkomsträttigheter oberoende hur man kommer in i nätverket, varifrån som helst via valfritt Wi-Fi- eller LAN-nätverk.

Mångsidig service på kundens villkor

Nätverk ska finnas där människor är. Exakt där vi lever varje dag, där vi studerar, jobbar eller hälsar på. I skolor, fabriker, butiker, hotell och där vi bor, produceras enorma mängder data för slutanvändare som förmedlas enheter som vi använder. Företag som vet hur och kan använda dessa data, har en fördel i att utvecklas sin egen verksamhet och marknad.

Aruba Edge Services Platform (ESP) är nätverkslösningar en intelligent nätverksarkitekturtjänst av för företag med sikte på artificiell intelligens och maskininlärning baserad automatisering och framsynthet. Genom en enhetlig nätverksinfrastruktur uppnår man en hög klasstillgänglighet och säkerhetsnivå.

– Vår molnbaserade lösning möjliggör att enkelt växa eller krympa när behov och kapacitet förändras kapacitet. Lösningen går att köpa som en helhetstjänst och enligt behov som ett kartlagt paket, säger Nulpponen.

Det är upp till kunden att bestämma om de ska köpa en tjänst för ett visst behov eller månadsvis som underhållstjänst. Data Groups certifierad expert berättar mer och kan föreslå ett lämpligt servicepaket anpassat efter kundens behov.

 

 

Läs också dessa artiklar

Microsoft 365 Copilot - Vanliga frågor

Läs mer

Säkra bra inomhusluft på arbetsplatser och skolor

Läs mer

Microsoft 365 Copilot - Nytt AI-assistent för arbete

Läs mer

Hur förbereder man sig för exceptionella situationer?

Läs mer

Kontakta oss

Jag godkänner onlinetjänstens användarvillkor.