Storage IT - varmuuskopiointi

Säkerhetskopiering ger sinnesfrid

Hur kan försäkra dig om att arbetet som du har gjort under årens lopp inte försvinner på grund av en överbelastningsattack?

Storage IT har från och med år 2005 specialiserat sig på säkerhetskopiering, verksamhetsstyrning och molntjänster och erbjuder intelligenta affärsverksamhetslösningar för företag av alla storlekar.

– Vi har konstaterat att behovet av säkerhetskopiering inte har försvunnit i och med molntjänsterna som man tidigare förutspådde. Samma behov finns fortfarande för alla företag oberoende av storlek, berättar Sampo Seppänen försäljningsdirektör på Storage IT.

– Eftersom vi har och åter tusentals lösningar för säkerhetskopiering vet vi hur den här världen fungerar och vad man har för nytta av en ordentlig säkerhetskopiering, bekräftar Kaarlo Lajunen. I Finland och annanstans ser man att säkerhetskopieringen görs med till exempel OneDrive eller motsvarande speciellt i småföretag.

– I praktiken har vi ändå konstaterat att det skulle löna sig att ha en finländsk aktör som kompanjon av vilken man vid behov får kundbetjäning. Till vem ringer du om dina filer försvinner från en molntjänst som tillhandahålls av en internationell aktör? Då du handlar med oss kan du vara säker på att datan går att återföras och är upto- date, säger Tero Leppänen som jobbar inom återförsäljningens stödfunktioner.

– Om du betalar 30 eller 300 euro per år för säkerhetskopieringen är sist och slutligen mycket liten summa för att ditt företags verksamhet är säkrat. Jag har bara hört en företagare säga att fast den digitala informationen skulle försvinna så skulle det inte alls påverka affärsverksamheten, säger Lajunen.

Säkerhetskopienringstjänster kan anpassas till behoven för företag oberoende av storlek.

– Vi använder egen programvara och Veaams och vi har inte försökt uppfinna hjulet på nytt för sådant där det inte behövs. Vi kombinerar delar av de här teknikerna till en helhet och har tack vare detta de bästa lösningarna för att stöda företagets affärsverksamhet, konstaterar Seppänen.

Tack vare Storage IT:s tjänster har många företag räddats från överbelastningsattackernas klor.

– Just för en tid sedan hade vi ett case då en ransomwear-överbelastningsattack slog till bland små- och medelstora företagssektorn och spärrade företagens alla filer. De fick krav om att betala för att spärren skulle tas bort. En del betalar förstås fastän vi kan gå runt en dylik attack med våra tjänster. I det här fallet återförde vi säkerhetskopior av all data på en annan maskin.

På det sättet kunde kunden visa långnäsa åt dem som hotade, säger Lajunen. Budskapet från Storage IT är tydligt: det lönar sig att satsa på säkerhetskopiering innan katastrofen slår till.

– Åtgärden betalar sig lätt tillbaka då problemet i något skede kommer emot. Det blir billagare att upprätthålla en säkerhetskopieringstjänst än att i efterhand försöka korrigera skadan som skett, säger Leppänen.

Läs mer om säkerhetskopieringtjänst här.

Fråga mera

 

 

Läs också dessa artiklar

Microsoft 365 Copilot - Vanliga frågor

Läs mer

Säkra bra inomhusluft på arbetsplatser och skolor

Läs mer

Microsoft 365 Copilot - Nytt AI-assistent för arbete

Läs mer

Hur förbereder man sig för exceptionella situationer?

Läs mer

Kontakta oss

Jag godkänner onlinetjänstens användarvillkor.