Microsoft 365 Copilot - Vanliga frågor

Vad är Microsoft Copilot?

Copilot är en samlingsbenämning för Microsofts AI-lösningar. Det är en konversationsbaserad assistent som hjälper användare att bland annat skapa innehåll, analysera data, planera presentationer och söka information från olika källor.

Hur aktiverar man Copilot?

Den allmänna, kostnadsfria versionen av Copilot finns tillgänglig på copilot.microsoft.com, bing.com/chat och i överkanten av Edge-webbläsaren. Användare inloggade i Microsoft 365 får tillgång till en företagsversion där uppgifterna som matas in förblir konfidentiella. Microsoft 365 Copilot erbjuder AI-assistenttjänster i Microsoft 365-applikationerna. En licens kostar ungefär 30 € per användare och månad. Till skillnad från den kostnadsfria versionen är all information i Microsoft 365, som användaren har tillgång till, automatiskt tillgänglig för AI:n. Copilot är integrerad direkt i applikationer som Teams, Word, Excel, PowerPoint, Outlook och andra Office-program.

Vilka säkerhetsfrågor bör man beakta när man använder Copilot?

Se till att riskerna med att implementera AI är identifierade och att det finns beredskap för dessa. Gör en säkerhetsbedömning om nödvändigt, upprätta en säkerhetsplan och se till att hela personalen förstår den.

Utför Copilot saker åt användaren?

Copilot kan hjälpa till att utföra många typer av uppgifter, men är designad för att fungera mer i samarbete med användaren än att utföra saker helt självständigt.

Kan Copilot göra fel?

Ja, som vilket AI-system som helst är Copilot inte felfri. Den kan producera inexakta eller oönskade svar. Det är viktigt att kontrollera svaren som Copilot ger innan de används.

Vilken information kan Copilot komma åt?

Gratisversionen: Copilot har tillgång till information från internet, den allmänna träningsdatan för språkmodellen samt filer som användaren laddar upp till tjänsten. Microsoft 365 Copilot: Förutom ovanstående har den tillgång till alla Microsoft 365-information som användaren har tillgång till.

Vilka användbara saker kan man göra med gratisversionen av Copilot just nu?

Skapa bilder, skriva och förbättra texter, utföra matematiska beräkningar, hjälpa till med kodning och optimering, samt idégenerering.

Vilka användbara saker kan man göra med Microsoft 365 Copilot just nu?

Alla fördelar med gratisversionen plus specifika funktioner för att hämta information från Teams och e-postkonversationer, skriva sammanfattningar, analysera mötesinspelningar, skapa presentationer och analysera data.

Hur kan jag förbättra svaren jag får från Copilot?

För att förbättra svaren från Copilot, var så tydlig och detaljerad som möjligt i dina instruktioner. Använd exakta och detaljerade uttryck, specificera stil eller ton, begränsa ämnet, ge kontext och definiera önskade egenskaper eller begränsningar i dina förfrågningar.

1. Använd precisa och detaljerade uttryck Använd precisa och detaljerade uttryck när du beskriver vad du vill att AI:n ska göra. Ju mer specifik du är, desto bättre förstår AI:n din förfrågan och kan producera det resultat du önskar.

Exempel på en dålig uppmaning: "Skriv något."

Exempel på en bra uppmaning: "Skriv ett 500 ord långt blogginlägg om vilka fördelar meditation har för mental hälsa."

2. Ange stil eller ton Om du vill ha texten i en viss stil eller ton, som formell, avslappnad, humoristisk eller inspirerande, nämn det i din uppmaning.

Exempel: "Skriv ett meddelande i avslappnad ton där du berättar för nya anställda vad de kan förvänta sig under sin första dag."

3. Avgränsa ämnet Om din förfrågan gäller ett brett ämne hjälper det att avgränsa ämnet för att AI:n ska kunna fokusera på det väsentliga och producera mer exakt innehåll. Det kan vara till hjälp att skriva texten under en rubrik åt gången när du skriver längre texter.

Exempel: Istället för att säga "berätta något om rymden", fråga "vilka nya upptäckter har James Webb-rumsteleskopet gjort om exoplaneter det senaste året?"

4. Ge kontext Om din förfrågan relaterar till en tidigare diskussion eller kräver särskild bakgrundsinformation, ge nödvändig kontext i din uppmaning.

Exempel: "Baserat på den sammanfattning jag tidigare gav om klimatförändringarnas effekter, kan du nu skapa en PowerPoint-presentation om huvudpunkterna?"

5. Specificera önskade egenskaper eller begränsningar Om du vill att resultatet ska följa vissa begränsningar, som ordantal, speciella formateringsregler eller andra krav, nämn dem.

Exempel: "Skriv en 100 ord lång sammanfattning av 'Stolthet och fördom', med särskilt fokus på karaktärsutvecklingen."

6. Ställ tydliga frågor Om du vill ha information eller vägledning, formulera din förfrågan i form av en fråga och se till att frågan är så tydlig som möjligt.

Exempel: "Hur kan jag integrera Stripe-betalningssystemet på min hemsida med Python?"

Behöver du hjälp?

Vi erbjuder hjälp med att implementera Copilot på ett hanterat sätt, så att användarna kan utnyttja AI:s möjligheter på ett mångsidigt och säkert sätt.

  • Datasekretess: Vi hjälper till att säkerställa en säker användning av Copilot.
  • Data tillgänglighet och korrekthet: Vi skapar en datahanteringsstrategi och vägledning tillsammans med er, så att AI:n kan fungera effektivt och pålitligt.
  • Implementering och utnyttjande: Vi hjälper till att identifiera uppgifter där AI kan tillföra mervärde för ert företag och era anställda.
  • Kontinuerlig utveckling: Vi ser till att hela IT-lösningen tjänar ert företag nu och i framtiden.

Ta kontakt

 

 

Läs också dessa artiklar

Microsoft 365 Copilot - Vanliga frågor

Läs mer

Säkra bra inomhusluft på arbetsplatser och skolor

Läs mer

Microsoft 365 Copilot - Nytt AI-assistent för arbete

Läs mer

Hur förbereder man sig för exceptionella situationer?

Läs mer

Kontakta oss

Jag godkänner onlinetjänstens användarvillkor.