idid-infonäyttö

Infoskärm - Som motor i den nya tidens kommunikation

Det mångsidiga iDiD-infoskärmsystemet lyfter fram meddelandena i skärmen på ett visuellt intressant och lättfattligt sätt.

Informationsflödet i e-posten är enorm och att meddelanden hamnar i skräpkorgen av misstag är vardagsmat. Dessutom kan det vara omöjligt att aktivt följa med e-posten på jobbet där merparten av arbetet kanske görs någon annanstans än vid datorn. Lösningen finns i infoskärmar.

– Infoskärmarna finns på samma ställe där de personer finns som är målgrupp för informationen. För att det ska vara möjligast enkelt att producera det riktade innehållet för infoskärmen behöver företaget ett användarvänligt infoskärmsystem säger iDiD:s partnerskapschef Ari Asukas.

En fungerande kommunikation ökar på öppenheten, interaktiviteten och tilliten både inom företaget och i kundkommunikationen

Till tillgängligheten för infoskärmarnas budskap inverkar förutom den rätta målgruppen också informationens visualitet, hur man kan ta det till sig och dess aktualitet. En fungerande kommunikation ökar på öppenheten, interaktiviteten och tilliten både inom företaget och i kundkommunikationen.

– iDiD-infoskärmsystemet passar för administration och för pubblicering och editering av de flesta info- och pekskärmars presentationer. Innehållet kan uppdateras med en browser varifrån och när som helst med till exempel en mobil enhet såsom en smarttelefon eller en tablett som har en browser, säger iDiD:s VD Pekka Lähde.

iDiD är förutom ett produktnamn också i hög grad en övergripande tjänst. Med det användar vänliga infoskärmssystemet kan användaren koncentrera sig på det vad man vill just då informera

om och iDiD:s utmärkta kundstöd hjälper alltid till då man funderar över något med användningen av systemet.

– Utöver det här ordnar vi också webinarier och skolning som du får mera information om av din egna DG-köpman, säger iDiD:s marknadsföringsdirektör Kimmo Arramies.

 

 

Läs också dessa artiklar

Microsoft Office 365 varmuuskopiointi

Microsoft 365-licenser förnyas - Hur förbereder jag mig för förändring?

Läs mer
Storage IT - varmuuskopiointi

Säkerhetskopiering ger sinnesfrid

Läs mer
Salasanojen hallinta parantaa tietoturvaa

En centraliserad administration av lösenord stärker dataskydd

Läs mer
Datan määrä kasvaa yrityksissä

Datamängden i företagen växer snabbt - Se till att lagra data klokt

Läs mer

Kontakta oss

Jag godkänner onlinetjänstens användarvillkor.