Fujitsu toimisto

Ekologiskt hållbara anläggningar hjälper till att nå klimatmålen.

Finland strävar efter att vara koldioxidneutral år 2035.

Ict-branschens roll i motarbetandet av klimatförändringen är viktig eftersom dess andel av hela världens elförbrukning uppskattas vara 4-10% och dess andel av växthusgasutsläpp 3-5 %.

Många branscher och organisationer deltar också i klimattalkot genom att ställa upp mål för att minska sina utsläpp. De stora mängderna ict-lösningar och -anläggningar och deras relativa andel av samhällets koldioxidavtryck ökar ytterligare i och med digitaliseringen.

Vi frågar av Fujitsus företagsansvarschef Milla Uusi-Pietilä: hur svarar Fujitsu som leverantör av ict-lösningar och tillverkare av anläggningar på klimatutmaningen?

Vi strävar efter att kontinuerligt minska på klimatpåverkan från både vår egen verksamhet och från de lösningar vi har levererat till våra kunder. Dessutom drar vi nytta av det teknologiska kunnandet som vi har då vi utvecklar nya lösningar. Med innovativa teknologier finns det en enorm potential att minska på utsläpp inom olika branscher, allt från trafik till industri och service. De hjälper till att göra verksamheten effektivare samt att utveckla helt nya verksamhetsmodeller där man sparar på miljön.

På vilket sätt minskar Fujitsu på koldioxidavtrycket från anläggningarna de tillverkar?

Vi använder oss av energibesparande teknologier vid tillverkningen av anläggningarna och vi förbättrar kontinuerligt anläggningarnas energieffektivitet. Vi har redan minskat på anläggningarnas elkonsumtion med 23 % jämfört med nivån år 2013. Vi optimerar också kontinuerligt logistiken kring leveranser av anläggningar för att minska på utsläppen. I Finland är varutransporterna redan koldioxidneutrala till 90 %.

Tillverkningen av ict-anläggningar förbrukar också mycket material. Hur tas materialeffektiviteten i beaktande i Fujitsus anläggningar?

Vi tar materialeffektiviteten i beaktande i anläggningens hela livscykel med början från planeringen. Det viktigaste är att tillverka kvalitativa anläggningar som håller länge. Utöver det här försöker vi göra så lätta anläggningar som möjligt som innehåller så få delar och så litet material som möjligt och som är lätta att återvinna antingen som en helhet, som reservdelar eller som material för nya produkter. För tillfället kan vi redan utnyttja 95 % av det återvunna materialet.

De som ansvarar för inköpen av anläggningar står inför en dryg uppgift att ta reda på anläggningarnas miljöpåverkan. Varifrån kan man få pålitlig information om anläggningarnas miljövänlighet?

På våra hemsidor publicerar vi information om vår verksamhets miljöpåverkan samt våra produkters energiförbrukning och koldioxidavtryck. Fujitsus arbetsstationer har den internationella TCO- eller EPEAT-miljömärkningen som fås då anläggningen uppfyller de väldigt stränga kraven för den ekologiska och sociala hållbarheten. Vi vill leverera de möjligast miljövänliga anläggningarna som hjälper våra kunder att minska sina miljöavtryck. Att främja en hållbar utveckling är vårt gemensamma mål.

Milla Uusi-Pietilä

Milla Uusi-Pietilä
Fujitsus företagsansvarschef

 

 

Läs också dessa artiklar

Hur förbereder man sig för exceptionella situationer?

Läs mer
Samsung Led-seinä

Samsungs LED-vägg erbjuder en stor displayyta

Läs mer

Med moderna verktyg mer nöjd personal och mer produktiva faktorer

Läs mer

Den bästa teknologin för att skydda din information

Läs mer

Kontakta oss

Jag godkänner onlinetjänstens användarvillkor.