Data Group - Avainlippu
24.06.2021 |  Data Group

Data Group har beviljats nyckelflaggan!

Förbundet för Finländskt Arbete har beviljat Nyckelflagga-märket till Data Group som ett bevis på en tjänst som både produceras och att processen sysselsätter personer i Finland.

Tjänstepaketet ”PalveluPaketti” som blev föremål för utmärkningen erbjuder en IT-helhetslösning för företag och skräddarsys också för kundens behov.

Data Group Finlands VD Timo Vilenius berättar att forskning visar att anskaffning av IT-tjänster eller jämförelse av olika tjänsters innehåll inte alltid är så enkelt. För att få ihop en fungerande helhet av små delar kräver kunskap och tid.

- Vi har velat utveckla tjänster som är möjligast tydliga och lätta att förstå, sådana som passar speciellt bra i finländska företag. Vi erbjuder ett enkelt sätt att anskaffa it-lösningar, som stöder utvecklingen av företagens affärsverksamhet.

Nyckelflaggan utmärker finländskt arbete.

Det huvudsakliga kriteriet för att beviljas märket är alltid det att produkten ska vara tillverkad i eller tjänsten ska vara framtagen i Finland. Dessutom ska andelen finländska kostnader av tjänstens självkostnadsvärde eller det inhemska innehållet vara minst 50 %. Ett företag som anhåller om en Nyckelflagga-märke för tjänster ska också ha ett betydande inhemskt ägarinnehav, en i Finland fungerande ledning och företagets huvudkontor ska finnas i Finland.

Marknadsföringschefen på Förbundet för Finländskt Arbete Reetta Mentu konstaterar att anskaffningen av en inhemsk tjänst anses som en samhällelig drivkraft och ansvarsfull värdebedömning som befrämjar finländsk konkurrenskraft och välmående i landet.

- Kunderna kopplar ihop Nyckelflaggan med positiva bilder av inhemskhet, tillförlitlighet, säkerhet, ansvarsfullhet samt arbetstillfällen. Med hjälp av Nyckelflaggan kan företagen ge budskap om viktiga värderingar åt sina kunder och andra intressenter. 92 % av de företag som har Nyckelflagga- märket medger också att märket stöder försäljningen av produkter och tjänster, berättar Mentu.

Information

Timo Vilenius, VD, Data Group Finland, 050 576 6767, timo.vilenius@datagroup.fi
Reetta Mentu, marknadsföringschefen, Förbundet för Finländskt Arbete, 050 561 5030, reetta.mentu@suomalainentyo.fi

 

 

Läs också dessa artiklar

Med moderna verktyg mer nöjd personal och mer produktiva faktorer

Läs mer

Den bästa teknologin för att skydda din information

Läs mer

Säkert arbete på flera ställen flexibelt utan gränser

Läs mer
Tietoturvan osa-alueet - Tietoturvakartoitus

Instabil situation fler säkerhetsrisker - detta säkerställer säkerheten för ditt företag

Läs mer

Kontakta oss

Jag godkänner onlinetjänstens användarvillkor.