AV ratkaisuja tulevaisuuden oppimisympäristöihin

Tapa, jolla etsimme ja jaamme tietoa, on muuttunut pysyvästi lähi- ja etätyötä yhdistävän työkulttuurin myötä. Jatkuvasti päivittyvän tiedon äärellä opiskeleminen vaatii myös uudenlaisia teknologiaratkaisuja, jotka palvelevat ajasta ja paikasta riippumatta. Tiedonjaon mahdollistavalta teknologialta vaaditaan kouluissa ja työpaikoilla paitsi tehokkuutta, myös helppokäyttöisyyttä, jotta ne eivät kuormittaisi opetushenkilöstöä eikä opetukseen osallistuvia. 

Kehittyneitä AV ratkaisuja oppimisen tueksi

Liikkuvat AV-ratkaisut mahdollistavat kuvan ja äänen esittämisen tilassa kuin tilassa ja mitä tahansa vaaleaa pintaa voidaan käyttää heijastuspintana. Mukautuvan teknologian hyödyt nousevat esille helppokäyttöisyytenä, jolloin kaikkia tiloja voidaan hyödyntää opetuksessa monipuolisesti ja näin parantaa tilojen käyttöastetta. Tämä asettaa opetuksessa käytettäville tiloille omat haasteensa. Muuntojoustavuudesta puhutaan, kun tilojen tulisi joustaa rakennuksen koko käyttöiän aikana tapahtuviin käyttötarkoitusten muutoksiin. Lataa opas muuntojoustavien tilojen AV-ratkaisujen suunnitteluun:

 

Kerromme mielellämme, miten voisit hyödyntää Artomen AV-ratkaisua juuri teidän oppimisympäristöön sopivaksi. Varaa tuotteen esittely tiloissasi alla olevan lomakkeen kautta.

Älykkäitä tiloja tulevaisuuden oppimisympäristöihin | Artome

Ota yhteyttä

Hyväksyn verkkopalvelun käyttöehdot.