Data Group Kuopion ympäristöohjelma

Data Group Kuopion ympäristöohjelma

Ympäristöpolitiikkamme tavoitteena on aktiivisesti ja ennaltaehkäisevästi pienentää toimintamme aiheuttamaa negatiivista ympäristövaikutusta.

Ympäristön kuormitus otetaan huomioon kaikessa toiminnassamme: kehityksessä, suunnittelussa, hankinnoissa, asennuksissa, sekä luonnollisesti laitteiden kierrätyksessä.

Ympäristöohjelma, kestäväkehitys

Olemme vastuullisia

 • Olemme sitoutuneet toimimaan vastuullisesti, eettisesti ja kestävää kehitystä tukien.
 • Kiinnitämme eritystä huomiota käyttämiemme, hankkimiemme ja myymiemme tuotteiden ja palvelujen kestävyyteen ja kierrätettävyyden.
 • Suosimme yhteistyökumppaneita, alihankkijoita ja palveluntarjoajia, jotka toimivat ympäristöystävällisesti ja ympäristökuormitusta välttäen.
 • Suosimme etäpalavereita ja videoneuvotteluja, joilla voimme vähentää matkustustarvetta.
 • Tavarankuljetuksissa suunnittelemme reittimme niin, että vältämme turhaa ajoa.
 • Toimimme ympäristöä koskevien lakien ja säädösten mukaisesti sekä seuraamme aktiivisesti lainsäädännössä mahdollisesti tapahtuvia muutoksia.
 • Suosimme yhteistyökumppaneita, alihankkijoita ja palveluntarjoajia, jotka toimivat ympäristöystävällisesti ja ympäristökuormitusta välttäen.
 • Työntekijöillämme on mahdollista hankkia sähköpyörä työsuhde-etuna.

Suosimme paikallisuutta

 • Suosimme paikallisesti tuotettuja, kierrätysmateriaalista valmistettuja, ympäristö- tai energiamerkittyjä tai muuten ympäristöystävällisiä tuotteita ja palveluja.
 • Hankimme omaan käyttöön energiatehokkaita, ympäristömerkittyjä ja pitkäikäisiä tuotteita.

Kierrätämme ja olemme energiatehokkaita

 • Hyödynnämme uudelleen käyttöä, yhteiskäyttöä tai vuokrausta aina kun se on mahdollista. 
 • Edistämme aktiivisesti sähköistä asiointia ja vähennämme tulostamista.
 • Sähkö- ja elektroniikkalaitteet eli SER-jätteet toimitamme paikalliseen kierrätyspisteeseen.
 • Säästämme energiaa sammuttamalla laitteet ja valot mahdollisuuksien mukaan.
 • Suosimme energiataloudellisia laitteita ja palveluja.
 • Sähkön ostamme paikalliselta toimijalta ja käyttämämme sähkö on alkuperätakuin varmennettua 100 % uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä, jonka CO2-ominaispäästöt ovat 0 g/kwh.
 • Kierrätämme ja lajittelemme jätteet lain ja ohjeiden mukaisesti.

Lajittelemme jätteet

 • Lajitelemme jätteet paikallisten määräysten sekä toimipisteiden kiinteistöjen määräysten mukaisesti.
 • Varastoimme vaaralliseksi luokitellut jätteet, kuten akut, turvallisesti
 • Luovutamme vaaralliset jätteet vain sellaisille toimijoille, joilla on lupa vaarallisten jätteiden kuljetukseen tai toimitamme ne itse paikalliseen keräyspisteeseen.

Ota yhteyttä

Hyväksyn verkkopalvelun käyttöehdot.