Ilmoitus laittomasta sisällöstä

Keskitetty yhteyspisteemme – Näin ilmoitat laittomasta sisällöstä

Tuotamme ja välitämme asiakkaillemme verkonvälityspalveluita sekä säilytyspalveluita, kuten domain- ja webhotelli- sekä tallennustilapalveluita. Käyttäjät ja viranomaiset voivat ilmoittaa asiakkaidemme käyttämiin palveluihin liittyvästä laittomasta sisällöstä tällä lomakkeella:

Ilmoita laittomasta sisällöstä

Kun vastaanotamme ilmoituksen

 1. Lähetämme ilmoituksen vastaanottamisesta kuittausviestin, jos ilmoittaja on antanut yhteystietonsa
 2. Reagoimme ilmoitukseen mahdollisimman nopeasti
 3. Tarkistamme ilmoitetun sisällön ja arvioimme sitä olemassa olevan käytäntöjen mukaisesti (katso kohta Arviointiperusteet)
 4. Aloitamme arvioinnin perusteella päätetyt toimenpiteet (katso kohta Toimenpiteet)

Toimintaperiaatteet

Pyrimme vähentämään mahdollista laitonta sisältöä verkon välityspalveluissamme, lisäämään palvelujen läpinäkyvyyttä ja varmistamaan, että perusoikeudet toteutuvat myös digitaalisessa ympäristössä.

 • Otamme vastaan ilmoituksia palveluihimme liittyvästä laittomasta sisällöstä yksittäisiltä henkilöiltä ja viranomaisilta
 • Laittomaan sisältöön liittyvät ilmoitukset, tarkistuksissa tehdyt havainnot sekä ilmoitusten perusteella tehdyt toimenpiteet kirjataan ylös
 • Seurannan avulla laittomaan sisältöön liittyviä vastauksia ja toimenpiteitä yhtenäistetään. Samalla varmistetaan, että laittomaan sisällön käsittely on tasapuolista ja johdonmukaista.

Arviointiperusteet

 • Arvioimme sisältöä ja toimintaa ensisijaisesti voimassa olevan lainsäädännön ja viranomaisohjeiden mukaisesti
 • Kiinnitämme erityistä huomiota perusoikeuksien ja –vapauksien sekä tiedotusvälineiden vapauden ja moniarvoisuuden toteutumiseen
 • Tavoitteenamme on estää mainosten kohdistaminen arkaluonteisiin tietoihin perustuen, kuten seksuaaliseen suuntautumiseen, etniseen alkuperään tai uskonnolliseen vakaumukseen sekä estää laitonta sisältöä, kuten huumekauppaa, ihmiskauppaa tai muuta vastaavaa toimintaa

Toimenpiteet

Viranomaisilta tulevien määräysten ja ohjeiden perusteella, voimme

 • Toteuttaa palvelussamme toimia tiettyä laitonta sisältöä vastaan
 • Antaa viranomaiselle tietoja esimerkiksi palvelumme vastaanottajista

Riippuen sisällöstä ja sisällöntuottajan aiemmasta käyttäytymisestä, toimenpiteitä voivat olla

 • Sisällön poistaminen, pääsyn esto tai sijoituksen alentaminen
 • Rahasuoritusten keskeytys, lopetus, rajoitus
 • Palveluntarjoamisen keskeytys, lopetus kokonaan tai osittain
 • Tilin sulkeminen tilapäisesti tai pysyvästi

Jos havaitsemme tietoja, jotka antavat aihetta epäillä, että ihmisen henkeä tai terveyttä uhkaava rikos on tapahtunut tai tapahtumassa, ilmoitamme asiasta poliisille.

Käyttäjään kohdistuvista päätöksistä, toimista ja muutoksenhakumahdollisuuksista ilmoitetaan kyseiselle käyttäjälle sähköpostitse tai palvelun sisäisellä viestillä, mikäli käyttäjä on toimittanut meille yhteystietonsa.

 • Mitä päätös koskee ja tarvittaessa alueellinen soveltamisala ja kesto 
 • Mihin tosiasioihin ja olosuhteisiin päätös perustuu
 • Onko käytetty automatisoituja välineitä 
 • Laittoman sisällön osalta viittaus oikeudelliseen perusteeseen ja syy 
 • Sopimusrikkomusten osalta viittaus sopimusperusteeseen ja syy 
 • Tiedot sisäisestä valitustenkäsittelyjärjestelmästä, mahdollisista tuomioistuinten ulkopuolisesta riidanratkaisusta ja tuomioistuinkäsittelystä

 

 

Hyväksyn verkkopalvelun käyttöehdot.