Haluaisitko Data Group -jäsenliikkeeksi?

DG Markkinointi

Data Group -esittely

Data Group -ketjun kantavana toiminta-ajatuksena on yhdistää jäsenliikkeiden luonnolliset yhteistyönmuodot ja siten tehostaa jäsenliikkeen paikallista toimintaa.

Yhteistyökumppanisopimuksien avulla Data Group -jäsenliikkeille tarjotaan kilpailukykyinen osto- ja rahtihinnoittelu. Lisäksi jäsenliikkeelle on tarjolla ketjun yhteiset markkinointitoimenpiteet sekä kaupallisen ja teknisen tietotaidon jakaminen ketjun jäsenliikkeiden kesken.

Data Groupin tavoitteena on tarjota jäsenliikkeille kaupallisia ja toiminnallisia mahdollisuuksia ja etuisuuksia sekä suoraa taloudellista hyötyä.     

Data Group -arvot

Kaikki Data Group -ketjun toimenpiteet tähtäävät jäsenliikkeen toiminnalliseen ja taloudelliseen kehittymiseen sekä paikallisten toimintaedellytysten parantumiseen.

Ketju kunnioittaa jäsenliikkeen paikallista osaamista ja päätöksentekoa.

Tavoitteena on mahdollisimman hyvin asiakkaille soveltuvien tuotteiden, ratkaisujen ja palvelujen kartoittaminen, hankkiminen ja tuottaminen jäsenliikkeille.

Ketju tuottaa jäsenliikkeille lisäarvoa sekä taloudellista hyötyä.

Toimintaperiaatteet

Data Groupin ja jäsenliikkeen välille allekirjoitetaan sopimus, jolla määritellään jäsenliikkeen oikeudet ja velvollisuudet.

Jäsenliikkeet ovat itsellisiä organisaatioita, jotka viime kädessä itse vastaavat omista hankinnoistaan ja päätöksistään.

Lukuun ottamatta suurimpia kaupunkeja paikkakunnalla toimii vain yksi Data Group -jäsenliike.

Ketjun tehtävänä on tuottaa jäsenliikkeilleen lisäarvoa ostojen, markkinoinnin ja myymisen osa-alueilla sekä tarjota paikallista toimintaa helpottavia apuvälineitä.

Jäsenliikkeen on mahdollista ottaa omaan käyttöönsä ja myös toimittaa asiakkailleen kaikkia DG-palvelutuotteita (kts. palvelut, palvelutuotteet).

Edut Data Group -jäsenliikkeille

1. Liiketoiminta

Päämiessopimukset

DG neuvottelee kaikille liikkeille yhteiset tukkuri-, toimittaja-, sekä valmistajasopimukset, jotka perustuvat koko ketjun yhteenlaskettuun ostokertymään. Liike saa paikalliseen käyttöön yli 25 laadukasta päämiessopimusta omasta ostohistoriasta tai -aktiivisuudesta riippumatta. Liike saa lyhentämättömänä paikalliseen markkinointiin sopimusten mukaiset osto- ja markkinointihyvitteet.

Osto- ja markkinointihyvitteet

DG:n neuvottelemat päämiessopimukset tuottavat liikkeelle osto- ja markkinointihyvitteitä.

www-sivut

Liike saa veloituksetta omat www-sivunsa osana datagroup.fi -sivustoa.

Asiakkaan luottotiedot

Toimittamalla asiakkaan y-tunnuksen osoitteeseen paula.suokas@datagroup.fi, liike saa veloituksetta käyttöönsä asiakkaan uusimmat luottotiedot.

Tutkimustieto

Ketju tuottaa ja jakaa liikkeille säännöllisesti tutkimustietoa ketjuyhteisön toiminnasta, vahvuuksista ja tilanteesta, asiakkaiden käyttäytymisestä sekä markkinassa ja kumppaneissa tapahtuvista muutoksista.

Myynnin johdon tapaamiset

Liikkeiden johdolle suunnattuja liiketoimintaa analysoivia ja kehittäviä tapaamisia on 2-3 kertaa vuodessa.

Data Group -ketjun hallinto

DG tarjoaa liikkeille kokeneen rajapinnan suhteessa tukkureihin ja valmistajiin.

DG-päivät

Liike voi osallistua kaksi kertaa vuodessa järjestettäville DG-päiville, jossa näkee lähes kaikkien liikkeiden edustajat sekä kaikki maan keskeisimmät tukkurit, toimittajat ja valmistajat.

 • Mahdollisuus keskustella ja verkostoitua eli lisätä yhteistyötä muiden liikkeiden kanssa
 • Mahdollisuus tavata kymmeniä kumppaniyrityksiä ja noin 100 kumppaneiden yhteyshenkilöä
 • Mahdollisuus tehdä edullisia DG-päivähankintoja

2. Järjestelmät

Tools

DG:n Tools eli intranet sisältää mm.:

 • Tiedot voimassa olevista sopimuksista
 • Data Group -ohjeistukset
 • Koulutusten nauhoitteet ja esitysmateriaalit
 • Markkinointimateriaalia
 • Kumppaneiden yhteystiedot
 • Yhteisostotyökalun
 • Ketjutoimintaa liittyviä tiedostoja
 • Osto- ja markkinointihyvitteet
 • Tekniikan tiedostoja

Teams

Ketjun Teams tarjoaa ketjutoimintaa liittyviä keskustelukanavia ja materiaaleja mm.

 • DG-liikkeiden omistajat                                            
 • Markkinointi
 • Some
 • Tekniikka
 • GDPR
 • Verkkokauppa

Hintavertailu

Kertoo, kenellä tukkurilla tai toimittajalla tuotetta on saatavilla ja millä hinnalla.

DG Microsoft 365

Liike saa nettokustannuksella käyttöönsä @datagroup.fi -päätteiset sähköpostiosoitteet.

DG Api Gateway

Palvelu reitittää ja jäsentää päämiesten tuottamaa palvelutuotedataa liikkeen omaan myynti- ja laskutusjärjestelmään. Palvelun avulla saadaan esimerkiksi päämiesriippumattomat asiakas-, palvelutuotekohtaiset listat.

3. Markkinointi

Valmis markkinointimateriaali

Liike voi hyödyntää valmista myynti- ja markkinointimateriaalia:

 • Asiakkaille suunnatut oppaat
 • Facebook, LinkedIn, Videot, Blogi-tekstit
 • Laskeutumissivut, www-bannerit
 • Julisteet ja muut myymälämateriaalit

Personoidut DG-materiaalit

DG tarjoaa liikkeille nettokustannuksella mm.

 • Kuvalliset henkilökortit
 • Kirjekuoret, muovikassit, teipit
 • Personoidut lahjakortit, asiakaslahjat
 • Työpaidat

Kohdennetut erikoiskampanjat

Liike saa säännöllisesti mahdollisuuden osallistua rajoitetulle kohderyhmälle suunnattuihin markkinointikampanjoihin ja –tukiohjelmiin.

Kansallinen mainonta

DG tuottaa kansallista markkinointia esim. radiossa, sosiaalisessa mediassa ja hakukoneissa.

Asiakaslehdet

DG tuottaa erityisesti yrityksille suunnattuja asiakaslehtiä. Lehdet ovat liikkeelle veloituksettomia. Liike saa lehdestä oman version personointikustannusten hinnalla sekä edullisesti lisäpainoksen.

Asiakastapahtumat

DG järjestää yhdessä yhteistyökumppanien kanssa erilaisia loppuasiakkaille tarkoitettuja asiakastapahtumia ja -webinaareja.

Suurimpaan, Neste Rally Finland –rallin vip-tilaisuuteen osallistuu vuosittain noin 100 henkilöä eripuolilta maata.

Infonäyttö

Hankkimalla infonäytön saa tiloihinsa jatkuvasti uusiutuvan sähköisen tiedotus- ja markkinointikanavan. Infokanavassa näkyvät kuukausittain vaihtuvat päämiesmateriaalit sekä paikallisesti liikkeen itsensä määrittelemät viestit.

4. Osaaminen

Sertifikaatit

Liike saa ketjun kautta useita myynnillisiä ja teknisiä sertifikaatteja ja korkean profiilin kumppanuustasoja. Vuonna 2021 ketju on mm.

 • Dell Platinum Partner
 • Fujitsu Select Expert Partner
 • F-Secure Platinum Partner
 • HP Gold Partner
 • HPE Silver Partner
 • Lenovo Gold Partner
 • Microsoft Silver Partner
 • Samsung Mobile Partner
 • Samsung Smart Signage Gold Business Partner

Etäkoulutukset

Data Group järjestää yhdessä yhteistyökumppanien kanssa liikkeille vuosittain noin 80 myynnillistä, myyntiteknistä sekä teknistä etäkoulutusta.

Live-koulutukset

Data Group järjestää liikkeiden vetäjille vuosittain kehitys- ja keskustelutilaisuuksia sekä yhdessä yhteistyökumppanien kanssa useamman kerran vuodessa teknisiä-, asiantuntija- ja sertifiointikoulutuksia.

5. Liikkeiden välinen yhteistyö

Kummitoiminta

Liikkeen on mahdollista tarjota omille asiakkailleen tuotteita, ratkaisuja ja palveluja, jotka edellyttävät erikoisosaamista tai sertifiointeja, jotka jokin toinen liike omaa. Käytössä on 57 toimipistettä ja 370 osaajaa eri puolilla maata.

Liikkeiden keskinäinen tuki - myynti

Liike voi tukeutua muihin liikkeisiin tuotteiden saatavuuden tai toisella paikkakunnalla olevien asiakaskäyntien osalta.

Liikkeiden keskinäinen tuki - tekniikka

Liike voi tukeutua muihin liikkeisiin teknisten kysymysten ja selvitysten osalta sekä toisella paikkakunnalla olevien asiakaskäyntien ja -asennusten osalta.

Käytössä olevat kanavat:

 • Teams, Telegram, sähköposti

6. Myyminen ja ostaminen

Tarjouspohjat

Liike saa käyttöönsä asiakastutkimuksiin sekä käytännön testauksiin pohjautuvat tarjouspohjat Word- ja PowerPoint-muodoissa.

Verkkokauppa

Liike saa käyttöönsä erittäin edullisesti jatkuvasti päivittyvän ja ylläpidettävän verkkokaupan, jossa on tarjolla useiden tukkureiden tuotteita.

Yhteisostot

Liike voi halutessaan osallistua ketjun sisäisiin yhteisostoihin, joiden avulla liike voi hankkia yksittäisiä tuotteita lavahinnoilla. Tarjolla on mm. laitteita, ohjelmistoja, palveluja ja DG-personoituja tuotteita.

Ostohinnat

Liike saa käyttöönsä DG:n neuvottelemat kaikille liikkeille yhteiset ostohinnat, jotka perustuvat koko ketjun yhteenlaskettuun ostokertymään.

Rahtihinnat

Liike saa käyttöönsä DG:n neuvottelemat kaikille liikkeille yhteiset rahtihinnat, jotka perustuvat koko ketjun yhteenlaskettuihin toimituksiin.

7. Tekniikka

Sisäiset huolto- ja asennushinnat

Liike voi käyttää liikkeiden väliseen sekä toisen liikkeen asiakkailleen suorittamaan huolto- ja asennustoimintaan ketjun sisäisiä huolto- ja asennushintoja.

Tekniikan tiedostot

Toolsiin on tallennettu työasema- ja palvelin käyttöjärjestelmien sekä ohjelmistojen eri versioita.

Etävalvonta ja -hallinta

Liike saa käyttöönsä laadukkaan etävalvontaratkaisun (N-able), jonka kustannukset perustuvat koko ketjun yhteenlaskettuihin asiakasmääriin.

Ketjun yhteinen TeamViewer mahdollistaa korporaatiotason ratkaisun yksittäisen ratkaisun hinnalla.

Liikkeiden tarjoamat konesalipalvelut

Konesalipalveluja tuottavat liikkeet tarjoavat palvelujaan myös muille liikkeille.

Haluaisitko Data Group -jäsenliikkeeksi?

 • Data Group -jäsenliikkeet voivat hyödyntää valmiita ketjutason tukkuri-, toimittaja- ja valmistajasopimuksia. Ketju neuvottelee jäsenliikkeille kilpailukykyiset osto- ja rahtihinnat.
 • Data Group suunnittelee ja toteuttaa valtakunnallista ja paikallista ketjumainontaa.
 • Data Group -jäsenliikkeet voivat tarjota asiakkailleen laadukkaita DG-palvelutuotteita.
 • Data Group toteuttaa vuosittain jäsenliikkeilleen yli 90 erilaista koulutustapahtumaa.
 • Data Groupin tuottamissa ja jäsenliikkeden toimittamissa palvelutuotteissa on noin 32 000 asiakasta.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

 

Ota yhteyttä

Hyväksyn verkkopalvelun käyttöehdot.