Data Group -esittely

Data Group -ketjun kantavana toiminta-ajatuksena on yhdistää jäsenliikkeiden luonnolliset yhteistyönmuodot ja siten tehostaa jäsenliikkeen paikallista toimintaa.

Yhteistyökumppanisopimuksien avulla Data Group -jäsenliikkeille tarjotaan kilpailukykyinen osto- ja rahtihinnoittelu. Lisäksi jäsenliikkeelle on tarjolla ketjun yhteiset markkinointitoimenpiteet sekä kaupallisen ja teknisen tietotaidon jakaminen ketjun jäsenliikkeiden kesken.

Data Groupin tavoitteena on tarjota jäsenliikkeille kaupallisia ja toiminnallisia mahdollisuuksia ja etuisuuksia sekä suoraa taloudellista hyötyä.     

Data Group -arvot

Kaikki Data Group -ketjun toimenpiteet tähtäävät jäsenliikkeen toiminnalliseen ja taloudelliseen kehittymiseen sekä paikallisten toimintaedellytysten parantumiseen.

Ketju kunnioittaa jäsenliikkeen paikallista osaamista ja päätöksentekoa.

Tavoitteena on mahdollisimman hyvin asiakkaille soveltuvien tuotteiden, ratkaisujen ja palvelujen kartoittaminen, hankkiminen ja tuottaminen jäsenliikkeille.

Ketju tuottaa jäsenliikkeille lisäarvoa sekä taloudellista hyötyä.

Toimintaperiaatteet

Data Groupin ja jäsenliikkeen välille allekirjoitetaan sopimus, jolla määritellään jäsenliikkeen oikeudet ja velvollisuudet.

Jäsenliikkeet ovat itsellisiä organisaatioita, jotka viime kädessä itse vastaavat omista hankinnoistaan ja päätöksistään.

Lukuun ottamatta suurimpia kaupunkeja paikkakunnalla toimii vain yksi Data Group -jäsenliike.

Ketjun tehtävänä on tuottaa jäsenliikkeilleen lisäarvoa ostojen, markkinoinnin ja myymisen osa-alueilla sekä tarjota paikallista toimintaa helpottavia apuvälineitä.

Jäsenliikkeen on mahdollista ottaa omaan käyttöönsä ja myös toimittaa asiakkailleen kaikkia DG-palvelutuotteita (kts. palvelut, palvelutuotteet).

Haluaisitko Data Group -jäsenliikkeeksi

  • Data Group -jäsenliikkeet voivat hyödyntää valmiita ketjutason tukkuri-, toimittaja- ja valmistajasopimuksia. Ketju neuvottelee jäsenliikkeille kilpailukykyiset osto- ja rahtihinnat.
  • Data Group suunnittelee ja toteuttaa valtakunnallista ja paikallista ketjumainontaa.z
  • Data Group -jäsenliikkeet voivat tarjota asiakkailleen laadukkaita DG-palvelutuotteita.
  • Data Group toteuttaa vuosittain jäsenliikkeilleen yli 90 erilaista koulutustapahtumaa.
  • Data Groupin tuottamissa ja jäsenliikkeden toimittamissa palvelutuotteissa on noin 32 000 asiakasta.

Kysy lisää!