Keskittäminen

Ketjutason aktiviteetit ja hankinnat keskitetään sopimuskumppaneille.

Jäsenliikkeiden ja asiakkaiden tavoittaminen

Data Group tarjoaa sopimuskumppaneille helpon ja nopean tavan lähestyä 54 toimipistettä sekä heidän asiakkaitaan eripuolilla maata.

Valtakunnallinen peitto

Jäsenliikkeiden välityksellä saadaan laaja ja kattava maantieteellinen peitto loppuasiakasrajapintaan.

Ratkaisuosaaminen

Jäsenliikkeiden osaaminen tarjoaa yhteistyökumppaneille muutakin, kuin tuotteiden jakelupisteen. Lisäksi pitkäjänteinen ja asiakaslähtöinen toiminta mahdollistaa tuote- ja palvelutarjonnan jatkuvuuden.

Yhteishankinnat

Data Group toteuttaa päivittäin ketjutason yhteishankintoja yhdessä sopimuskumppaneiden kanssa. Hankinnat toteutetaan ketjulle räätälöidyn hankintajärjestelmän välityksellä.

Markkinointi

Yhteistyökumppaneilla on mahdollisuus hyödyntää Data Group -ketjun valtakunnallisia ja paikallisia markkinointiaktiviteetteja.

  • Data Group -ketju järjestää 100 asiakastilaisuutta vuodessa.
  • Yrittäjille suunnattua asiakaslehteä jäetaan yli 35 000 kpl vähintään neljä kertaa vuodessa.
  • Omassa raportovassa asiakasviestintäjärjestelmässä on yli 34 000 aktiivista kontaktia.
  • Lähes kaikissa myymälöissä pyörii ketjun oma tiedotus- ja markkinointikanava.
  • Toteutamme kvartaaleittan valtakunnalista printtimainontaa.

Intranet - osoitteet ja tunnukset tallessa

Jäsenliikkeille tarkoitetun intranetin kautta päästään kaikkiin sopimuskumppaneiden kauppapaikkoihin, jälleenmyyjäportaaleihin, teknisiin sivustoihin yms. Tämän avulla jäsenliikkeet löytävät helposti kaikkiin sopimuskumppaneiden tärkeimpiin sivustoihin.