Nykyajan asiakaspalvelulta odotetaan enemmän.

Myyjän rooli muuttuu ja muotoutuu it-alan kehittyessä ja kaupanteon sähköistyessä. Enää ei riitä, että antaa käteen hetivalmiin paketin vaan myyjän on ensin selvitettävä asiakkaan todelliset tarpeet.

Me Data Groupissa uskomme, että henkilökohtainen asiakkuuden hoito tulee jatkossa olemaan myyntityössä ratkaisevassa asemassa. Vaikka kaupankäynti osin siirtyykin verkkoon, sähköisen ostamis- ja myymisprosessin rinnalla tarvitaan edelleen läsnä olevaa kontaktia, jonka avulla taataan, että asiakas saa tarpeidensa mukaiset tuotteet, ratkaisut ja palvelumallit. 

Hyvän myyjän työ vaatii perehtyneisyyttä

Asiakaslähtöistä myyntityötä mainostetaan monessa yhteydessä, mutta käytännössä harvalla myyjällä on kunnolla aikaa paneutua asiakkaan tilanteeseen ja tarpeisiin. 

Turussa tehdyn väitöstutkimuksen mukaan myyjän odotetaan auttavan päätöksenteossa. Tutkimustulosten perusteella kaupan siirtyessä entistä enemmän verkkoon asiakkaat toivovat saavansa myyjästä henkilökohtaisen keskustelukumppanin, joka antaa syvällisempää tai kokemuksiin perustuvaa tuotetietoa.

Siksi perinteisesti käytetty malli, jossa asiakas tulee kauppaan, valitsee tuotteen ja ostaa sen, ei enää toimi. Myyjän rooli on nykyään paljon vaativampi, sillä sama kaava tai tuote ei toimi jokaiselle asiakkaalle. 

Data Group pyrkii aitoon asiakaslähtöisyyteen 

Pyrimme toiminnassamme näkemään yritysasiakkaidemme tarpeet laajemmalti ja kauaskantoisemmin. Henkilökohtaisella asiakaspalvelulla varmistamme, että asiakkaan toiveet tulevat kuulluksi. Huomioimme erilaisia vaihtoehtoja ja esittelemme palveluita räätälöitävinä kokonaisuuksina, jotta voimme tarjota juuri asiakkaillemme sopivia ratkaisuja. 

Mietimme asioita aina asiakkaamme näkökulmasta, joten olemme ratkaisumyyjiä askeleen edellä. Voit olla varma, että myyjämme ajattelevat yrityksesi parasta!

 

Timo Vilenius 05.02.2016