Tietoturvasetelin haku aukeaa 1.12.2022

Tietoturvaseteliä voivat hakea yhteiskunnan kannalta elintärkeät yritykset

Tietoturvasetelin tavoitteena on nostaa yritysten tietoturvallisuuden tasoa ja sitä kautta parantaa koko yhteiskunnan kykyä suojautua kyberturvallisuusuhkia vastaan. Tietoturvaseteliä voi hyödyntää 1.12.2022 – 31.12.2024 välisenä aikana tehtyihin toimenpiteisiin. 

Enintään 15 000 euron tukea voi saada:

 • tietojärjestelmien tarkastus- ja arviointityöhön,
 • tietoturvan parantamiseksi tehtävään hankintaan,
 • henkilökunnan kouluttamiseen tai muuhun osaamisen kehittämiseen taikka muuhun vastaavaan yrityksen tietoturvallisuutta kehittävään toimeen.

Enintään 100 000 euroa tukea voi saada:

 • hyökkäyksenestotestaukseen,
 • tärkeimpien sähköisten palveluiden varautumistason testaamiseen tai
 • näihin perustuvaan muuhun välittömään tietoturvallisuutta parantavaan toimeen.

Kenelle tietoturvaseteli on suunnattu?

Tietoturvaseteli on suunnattu Suomessa rekisteröityneelle yritykselle. Yrityksen tulee kuulua yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittiselle toimialalle ja tarjota sellaisia perusrakenteita, palveluja ja niihin liittyviä toimintoja, jotka ovat välttämättömiä yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen ylläpitämiseksi.

Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa määritellyt elintärkeät toiminnot ovat (yhteiskunnan) johtaminen, kansainvälinen ja EU-toiminta, puolustuskyky, sisäinen turvallisuus, väestön toimintakyky ja palvelut, henkinen kriisinkestävyys sekä talous, infrastruktuuri ja huoltovarmuus.

Kriittisillä toimialoilla tarkoitetaan elintarvikehuoltoa, energiahuoltoa, finanssialaa, jätehuoltoa, kemianteollisuutta, logistiikkaa, media-alaa, metsäteollisuutta, muovi- ja kumiteollisuutta, rakennusteollisuutta, sosiaali- ja terveydenhuoltoa (sis. lääkehuolto), sotilaallista huoltovarmuutta, teknologiateollisuutta, tietoyhteiskuntaa tai vesihuoltoa.

Tietoturvasetelin hakeminen

  Haku avautuu 1. joulukuuta 2022. Traficom järjestää lisäksi yrityksille kaksi Teams-webinaaria tuesta ja sen hakemistaEnsimmäinen tilaisuus on 11.1.2023 klo 9-11 ja jälkimmäinen 13.2. klo 13-15. Tarkemmat tiedot webinaareista julkaistaan Kyberturvallisuuskeskuksen kanavissa lähiaikoina.

  Katso lisätiedot Tietoturvasetelin hakemisesta Kyberturvallisuuskeskuksen sivuiltaTarjoamme apua hakuprosessiin.

  Mikä on oman tietoturvan tilanne?

  Useimmat tietoturvakartoitukset keskittyvät ainoastaan laitteisiin ja ohjelmistoihin. Usein suurimmat uhat löytyvät kuitenkin henkilöstön osaamisesta, käytännöistä ja suunnitelmallisuuden puutteista. 

  Lue lisää: Nämä ovat suomalaisten yritysten kolme suurinta tietoturvaongelmaa

  Tietoturvakartoituksessamme käydään kattavasti läpi kaikki tietoturvan osa-alueet:

  • Hallinnollinen tietoturva – Tietoturvan johtaminen ja hallinnointi
  • Henkilöstön tietoturva – Henkilöstön vastuut, roolit ja ohjeistus
  • Toimitilojen tietoturva – Toimitilojen ja laitteiden fyysinen suojaaminen
  • Laitteiden tietoturva – Käytettävien laitteiden yleinen suojaaminen
  • Ohjelmistojen tietoturva – Käytettävien ohjelmistojen tietoturva
  • Tietoliikenteen turvallisuus – Tiedon siirtoon liittyvä turvallisuus
  • Tietoaineiston turvallisuus – Tietoa sisältävien dokumenttien käsittely

  Saat kartoituksen pohjalta raportin yrityksesi tietoturvan nykytilanteesta sekä ehdotukset toimenpiteistä, joiden avulla tietoturva saadaan halutulle tasolle.

  Varaa tietoturvakartoitus tästä

   

   

   

   

  Lue myös nämä

  Viisi kokeilun arvoista tekoälytyökalua

  Lue lisää
  IT-laitteet, kierrätys ja ympäristöystävällisyys

  IT-laitteen kierrätys on tärkeää huomioida jo hankintavaiheessa

  Lue lisää

  Tyytyväisempi työntekijä kahvikupin hinnalla

  Lue lisää

  Varmista hyvä sisäilma työpaikoilla ja kouluissa

  Lue lisää

  Ota yhteyttä

  Hyväksyn verkkopalvelun käyttöehdot.