29.11.2023 |  Jarno Hämäläinen - DG Markkinointi

Luddiitteja ja Teknouskovaisia - Millainen on teknologian vuosi 2024?

Vuonna 1764 James Hargreaves kehitti kehruu-Jennyn, jonka avulla voitiin samanaikaisesti kehrätä kahdeksaa lankaa. Langan hinta laski nopeasti, ja Blackburnin kehrääjät hyökkäsivät Hargreavesin taloon tuhoten hänen keksintönsä.

Teollisen tuotannon laajentuessa suuri määrä ihmisiä menetti elinkeinonsa, joka oli aiemmin perustunut lankojen kehräämiseen rukilla ja kankaan käsinkudontaan kotiteollisuutena. Teollista vallankumousta vastustavat Luddiitit pelkäsivät perinteisen käsityöläistyön menettämistä koneiden automatisoinnin myötä. Luddiittiliike levisi vuonna 1811 ympäri Englantia, ja lukuisia villa- ja puuvillatehtaita tuhottiin sen seurauksena.

Monet tahot povaavat, että olemme nyt teknologian osalta vastaavanlaisessa käännekohdassa.

Toinen ääripää vastustaa muutosta ja reagoi siihen liian hitaasti. Jotkut taas uskovat teknologian rajattomiin mahdollisuuksiin ja ostavat kaiken, jonka päällä lukee ”Tekoäly”. Joka tapauksessa teknologian nopea kehitys vaikuttaa merkittävästi työelämään lähitulevaisuudessa useilla tavoilla.

 1. Automatisointi ja tekoäly: Monet rutiininomaiset ja toistuvat tehtävät automatisoidaan edelleen, mikä saattaa vaikuttaa alakohtaisesti työtehtävien muutoksiin. Tekoälyn käyttö lisääntyy päätöksenteossa ja analytiikassa.
 2. Tietoturva: Tietoturva nousee keskeiseksi liiketoiminnalliseksi huolenaiheeksi. Organisaatiot tunnistavat tietoturvan tärkeyden maineensa, asiakastietojen ja liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamisessa.
 3. Etätyö ja joustavuus: Digitalisaation myötä etätyömahdollisuudet kasvavat, mikä muuttaa perinteisiä työskentelymalleja. Työntekijät voivat sijainnista riippumatta osallistua työtehtäviin, mikä vaatii joustavampia työaikojen ja -paikkojen ratkaisuja.
 4. Uudenlaisten taitojen kysyntä: Teknologian kehittyessä kasvaa tarve uudenlaisille taidoille. Digitaaliset taidot, ohjelmointi, datatieteet ja ongelmanratkaisukyky nousevat arvoon, kun työtehtävät monimutkaistuvat ja digitalisoituvat.
 5. Työn ja teknologian integraatio: Ihmisten ja teknologian yhdistäminen, kuten älykkäät laitteet ja wearable-teknologia, muuttaa työskentelytapoja ja mahdollistaa tehokkaamman yhteistyön.
 6. Uudet liiketoimintamallit: Teknologia mahdollistaa uusia liiketoimintamalleja ja toimialojen rajapintojen hämärtymistä. Esimerkiksi jakamistalouden ja palvelupohjaisten innovaatioiden kasvu luo uusia mahdollisuuksia ja työtehtäviä.
 7. Koulutuksen ja oppimisen muutos: Nopeasti muuttuvassa työympäristössä on tärkeää jatkuvasti päivittää taitojaan. Online-koulutus ja jatkokoulutusohjelmat tulevat olemaan keskeisiä työntekijöiden kehittämisessä.
 8. Eettiset ja yhteiskunnalliset kysymykset: Teknologian kehitys tuo mukanaan eettisiä ja yhteiskunnallisia kysymyksiä, kuten tietosuoja, tekoälyn eettinen käyttö ja työpaikkojen epätasa-arvo.
 9. Monialaisuus ja tiimityö: Työtehtävien monimutkaistuessa ja teknologian vaikutuksen lisääntyessä korostuu tarve monialaiselle osaamiselle ja tiimityölle eri asiantuntijoiden välillä.

Lähitulevaisuudessa työelämä siis muuttuu entistä enemmän teknologian vaikutuksesta, mikä vaatii yrityksiltä ja työntekijöiltä sopeutumista, jatkuvaa oppimista ja valmiutta uusiutua. Samalla teknologian kehitys avaa uusia mahdollisuuksia ja luo uusia työtehtäviä, joita emme välttämättä vielä osaa täysin ennustaa.

Miten yritykset reagoivat uusiin teknologioihin vuonna 2024?

Gartner ennustaa 9.11.2023 julkaistussa raportissaan, että vuonna 2024 yritykset kasvattavat Euroopassa IT-ostojaan 9,3 %. IT:n tuomiin mahdollisuuksiin siis uskotaan, sillä investointeja tehdään taloudellisista haasteista huolimatta. Yritykset myös näkevät tietoturvaan panostamisen tärkeänä, sillä tietoturvapalveluiden osuus kasvusta on merkittävä.

 • Tietoturva ja riskienhallinta +16 %
 • Ohjelmistot +14,5 %
 • IT-palvelut +11,8 %
 • Laitteet +4,6 %
 • Tietoliikennepalvelut +4,4 %

Kuinka yritysten IT-strategia muuttuu?

Yritykset siirtyvät strategiassa "kasvu kaikilla kustannuksilla" -lähestymistavasta kohti kustannustehokkuutta, tehokkuutta ja automaatiota.

Käytännöllinen lähestymistapa vaikuttaa myös IT-investointeihin, joissa painottuvat liikevaihdon tuottaminen, kannattavuus ja turvallisuus.

 • Tekoäly: Vaikka tekoälyn hyödyntäminen on monelle yritykselle prioriteetti, se ei vielä ole suuri rahallinen investointi. Kuitenkin jo tekoälyn käyttöönoton suunnittelu ennakoi pitkän aikavälin panostusta tekoälyratkaisuihin.
 • Keskittyminen pilviteknologioihin: Pilvipalveluiden suosio kasvaa, ja uudet investoinnit suuntautuvat pilvivaihtoehtoihin, myös infrastruktuuripalveluissa (IaaS). Pilviturvallisuus on myös iso painopiste.
 • Lisääntyvät menot ohjelmistoihin ja IT-palveluihin: Ohjelmistot ja IT-palvelut ovat kaksi osa-aluetta, joissa odotetaan yritysten kasvattavan menoja eniten vuonna 2024. Tämä viittaa siihen, että yritykset luottavat ohjelmistoratkaisuihin ja ulkoisiin IT-palveluihin kasvun luomisessa.
 • Taitopula vaikuttaa IT-palveluihin: IT-palvelujen kasvu johtuu osittain taitopulasta yritysten IT-osastoilla. Osaamisvaatimukset kasvavat ja yritykset valitsevat usein ulkoisen kumppanin toteuttamaan yrityksen IT-ratkaisuja.

Haluatteko tehdä IT:stä strategisen kilpailuvaltin?

Yritysten IT:n rooli monipuolistuu jatkuvasti, ja saattaa olla tarpeen hankkia lisää osaamista löytääksenne juuri teille sopivimmat ratkaisut. Näin varmistatte, että voitte täysimääräisesti hyödyntää niiden tarjoamat mahdollisuudet liiketoiminnassanne.

Autamme yritystänne ottamaan käyttöön järkeviä, edistyksellisiä ja kustannustehokkaita IT-ratkaisuja, olipa kyse sitten tekoälystä, viestinnästä, tietoturvasta tai IT-infrasta.

Varaa juttelutuokio

 

 

Lue myös nämä

Microsoft 365 Copilot - Usein kysytyt kysymykset

Lue lisää

Data Group vahvistuu! - DataSky liittyy DG-ketjuun 1.2.2024 alkaen

Lue lisää

Data Group vahvistuu! - Solinum liittyy DG-ketjuun 1.2.2024 alkaen

Lue lisää
Tietoturva ja tekoäly

Mikä on NIS2? - Uusi tietoturvalaki astuu voimaan tänä vuonna

Lue lisää

Ota yhteyttä

Hyväksyn verkkopalvelun käyttöehdot.