Kuinka varautua poikkeustilanteisiin? - Apua riskienhallintaan

Sähkön hinta vaihtelee, materiaaleja ja tuotteita on saatavilla rajallisesti ja uudet tietoturvariskit vaativat huomiota. Viime aikoina yritykset ovat joutuneet nopeasti pohtimaan, mitä uudessa tilanteessa toimitaan, jolloin varautumisen ja suunnitelmallisuuden merkitys korostuu.

On tärkeää tunnistaa riskit ja laatia varautumissuunnitelma

Riskianalyysin tavoitteena on tunnistaa riskit, ehkäistä vahinkojen syntyä ja parantaa yrityksen toimintakykyä, mikäli jokin riski toteutuisi sekä rajata tai poistaa seurauksista aiheutuvia taloudellisia vahinkoja.

Esimerkiksi tietoturvan riskianalyysissä tunnistetaan ja arvioidaan aluksi yrityksen toimintaan liittyvät tietoturvariskit, jotka voisivat toteutua. Sen perusteella päätetään, mitä toimenpiteitä tulee tehdä ja millä kiireellisyydellä.

Riskienhallinta on jatkuvaa tekemistä

Riskienhallinta ja toiminnan arviointi sekä näiden perusteella tehtävät toimenpiteet ovat jatkuva prosessi. Yrityksen oma toimintaympäristö, sidosryhmien toiminta sekä erilaiset yrityksen sisältä tai ulkoa tulevat uhat muuttuvat ja kehittyvät kaiken aikaa ja samalla niihin liittyvät riskit muuttuvat ja kehittyvät jatkuvasti.

Riskienhallinta

Riskienhallintataulukko auttaa selvittämään riskit, aikataulut ja vastuut.

Riskejä tunnistettaessa ja arvioitaessa voi tukeutua alla listattuihin kysymyksiin, sekä millaisia polkuja mahdolliset tapahtumat muodostavat yritykselle.

  • Mitä yritykselle, henkilölle, laitteelle, ohjelmalle, tilalle, tiedolle jne. voi tapahtua?
  • Kuinka todennäköistä on, että riski toteutuu?
  • Millaisia asioita edellä mainitusta tapahtumasta voi seurata jatkossa?
  • Kuinka usein edellä mainitut tapahtumat voivat toteutua?
  • Millaisia toiminnallisia ja taloudellisia vaikutuksia edellä mainituilla tapahtumilla on?

Kuinka poikkeustilanteista palaudutaan

Siitäkin huolimatta, että kaikki liiketoimintaa ylläpitävät ja suojaavat varotoimenpiteet on tehty oikein, voi jokin ennalta-arvaamaton ei toivottu tapahtuma toteutua ja aiheuttaa yrityksen liiketoimintaan katkoksen ja pahimmillaan pidempiaikaisen keskeytymisen tai jopa liiketoiminnan päättymisen.

Tämän vuoksi on myös syytä laatia toipumissuunnitelma, jonka avulla yritys palautuu poikkeavista tilanteista. Kun toimintamalli on valmiiksi mietitty ja toiminnot vastuutettu, kuluu palautumisen huomattavasti vähemmän aikaa ja taloudelliset vaikutukset ovat pienemmät. Riskienhallinnan tapaan myös toipumissuunnitelma on jatkuva prosessi, joka vaatii säännöllistä tarkistusta, testaamista ja ylläpitoa.

Liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamisessa tärkeässä roolissa ovat esimerkiksi:

  • Toimivat valvonta- ja seurantajärjestelmät
  • Järjestelmien varmistaminen ja varajärjestelmät
  • Luotettavat yhteistyökumppanit

 

 

Lue myös nämä

Valtaosa suomalaisista työntekijöistä käyttää omia tekoälytyökalujaan - Johtajat vasta pohtivat

Lue lisää

Tulostin kuukausihinnalla – Käyttövalmis tulostin, värit, ja huollot samassa paketissa

Lue lisää
Kalasteluviesti sähköpostihuijaus

Sosiaalinen hakkerointi - Suurin tietoturvariski

Lue lisää
Windows 11 ilmestyy

Kannattaako Windows 11 päivitys?

Lue lisää

Ota yhteyttä

Hyväksyn verkkopalvelun käyttöehdot.